mei
14
do
2020
Livestream debatcafé over ‘Brabant in 2120’
mei 14 @ 16:00 – 17:00

Een virtueel debatcafé over ‘Brabant in 2120’. Een experiment voor De WaardenMakers, dat we samen met de provincie aangaan. In de livestream bijeenkomst op donderdag 14|5 werpen we een blik op de toekomst van Brabant. Dat doen we aan de hand van de ‘Kaart van Nederland in 2120’. Onderzoekers van Wageningen University & Research tonen hierop hoe ons land er over een eeuw uitziet als we nu kiezen voor duurzame waterveiligheid, voedsel- en energievoorziening. Praat online mee over ‘Brabant in 2120’.

Meld je aan via dewaardenmakers@brabant.nl
onder vermelding van ‘Debatcafé Brabant 2120’

 

Over 100 jaar is Nederland klimaatpositief. Met groene steden, een circulaire landbouw en meer ruimte voor bos, water en moeras. Grote veranderingen zijn nodig om opgewassen te zijn tegen de stijgende zeespiegel, perioden van extreem weer, de toenemende vraag naar voedselproductie en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zo’n klimaatbestendige toekomst is voor Nederland niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk. Dat zeggen onderzoekers van Wageningen University & Reseach (WUR).

Inzoomen op Brabant
Het debatcafé ‘Brabant in 2120’ is een vervolg op de bijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch op 27 februari. De onderzoekers gaven daar een toelichting op hun toekomstvisie aan de hand van de ‘Kaart van Nederland 2120’. Landelijk trok de kaart direct veel aandacht van media, overheden en wetenschappers. Voor De WaardenMakers en de provincie aanleiding voor een vervolgsessie. Tijdens het debatcafé zoomen we in op Brabant met thema’s als water & natuur, samenleving, ruimtelijke inrichting en landbouw.

Jouw ideeën
We zijn benieuwd naar jouw ideeën over de toekomst van Brabant. Vragen zijn er genoeg: Welke kansen of dilemma’s zien we? Wat raken we kwijt en wat winnen we? Wat betekent dit voor de komende 30 jaar? Welke belangrijke tussenstap hebben we vanuit jouw werk nodig om hier te komen? Kortom: wat is jouw toekomstvisie over ‘Brabant in 2120’?

jun
2
di
2020
Congres ‘Brabant op de schop’ – VERPLAATST WEGENS CORONAVIRUS @ Podium Bloos
jun 2 @ 14:00 – 17:30

Het congres ‘Brabant op de schop’ op 19 maart is afgelast in verband met het coronavirus. De nieuwe datum staat op 2 juni 2020. Op hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie in Breda.

Meld je hier aan via het aanmeldformulier

 

Brabantse gedeputeerde doet oproep:
‘Laten we nadenken over innovatieve oplossingen’

Het congres Brabant op de Schop is uitgesteld naar 2 juni vanwege het coronavirus. Voor de Brabantse gedeputeerde Annemarie Spierings geen reden om stil te zitten. Ze roept anderen op om de komende weken ook na te denken over innovatieve oplossingen voor de #energietransitie. Sustainable Energie Farming (SEF) is zo’n kans. In Breda hebben de provincie, gemeente en waterschap de krachten gebundeld voor een onderzoek naar aquathermie. Hiermee kunnen twee woonwijken worden verwarmd met energie uit water. Het is een van de ideeën die zijn voortgekomen uit het provinciale SEF-programma.

https://youtu.be/zXXCSC6HJBE

 

Akkerbouwer Piet Hermus:
‘Kringlooplandbouw kan alleen in een kringloopmaatschappij’

Akkerbouwer Piet Hermus ziet dat de landbouw anders moet, dat het huidige systeem tegen zijn grenzen is gelopen. Maar hij ziet ook dat de landbouw niet kan veranderen zonder dat de rest van de maatschappij verandert. Zelf gaat hij de uitdaging aan door te experimenteren met andere teelten.

https://youtu.be/A2sEbn3E4Tc

 

Hoe ziet het oogsten van nieuwe energie in de regio eruit?
Innovatief? Disruptief?

Met de turfwinning ging Brabant al eerder letterlijk op de schop om de energiehonger te stillen. Na turf, kolen en gas staan we aan de lat voor een volgende energietransitie, maar nu op een duurzame manier. Hoe ziet het oogsten van nieuwe energie in de regio er dan uit? Daarover gaat het eindcongres van het provinciaal programma Sustainable Energy Farming (SEF). Met als specifieke vragen: hoe zet de groene sector innovatie in om vorm te geven aan de energietransitie? En: wat werkt wel en wat niet? Een bijeenkomst voor agrariërs, waterschappen, terreinbeheerders, onderwijs, bedrijven, overheden en andere belangstellenden. We nodigen je van harte uit om te reflecteren en deelgenoot te worden van bijzondere praktijken en inzichten.

Meld je hier aan via het aanmeldformulier

Kennis delen
De afgelopen drie jaar werkten De WaardenMakers samen met onder anderen tuinders in West-Brabant aan klimaat- en energieneutrale bedrijfsvoering, ontwikkelde het bedrijf Agrisuits een gesloten mestsysteem zonder ammoniak maar met energiewinning, onderzochten wij de productie van waterstof in waterzuiveringsinstallaties en maten wij de mogelijkheden van waterkracht en thermische energie uit watergangen in de regio. Steeds op zoek naar nieuwe vormen van participatie, financiering, organisatie en technologie. Tijdens het congres delen alle betrokken deelnemers hun opgedane kennis en ervaringen.

Inspirerende sprekers
Verwacht inspirerende sprekers met frisse inzichten en concrete voorbeelden, resultaten, workshops en lessen. Keynote speaker is Maurits Groen, die zich als communicatieadviseur, activist en ondernemer bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is onder meer mede-initiatiefnemer van een nieuw stalsysteem de Kipster, volgens de Volkskrant de meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld. De Kipster produceert als eerste CO2-neutrale eitjes, levert zonnestroom aan 200 huishoudens, stelt dierenwelzijn op nummer 1 en dat tegen een eerlijke prijs.

 

Maurits Groen
Visie op nieuwe businessmodellen in de klimaat- & energietransitie
Maurits Groen houdt zich als ondernemer in meerdere bedrijven en bestuurder van stichtingen bezig met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid en initiator van duurzame coalities. Hij is oprichter van onder meer de bedrijven WakaWaka en Kipster, en is lid van de denktank van Stichting Urgenda en (bestuur)lid van de Stuurgroep Duurzame Dinsdag, OneWorld, Pakhuis de Zwijger, de Milieubende en de Groene Grachten.

https://youtu.be/rBJEMd5Vjoc

 

Ardie van Honk
Hoe kom je tot een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke glastuinbouw?
Ondernemer & consultant Ardie van Honk neemt ons mee in het proces dat hij als ‘creatief verbinder’ heeft doorlopen met acht tuinders in de gemeente Steenbergen. Een pad vanuit gedeelde ambities naar een praktische aanpak. Een zoektocht van geothermie en biomassa tot restwarmte. Vallen en opstaan in de Brabantse praktijk.

 

 

Programma
13:30 uur: Inloop
14:00 uur: Welkom door dagvoorzitter Pieter van Hulten
14:15 uur: Presentatie Maurits Groen | Visie op nieuwe businessmodellen in de klimaat & energietransitie
14:45 uur: Presentatie Ardie van Honk | Hoe kom je tot een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke glastuinbouw?
15.15 uur: Pauze

15.35 uur: Een tour over de marktplaats met de SEF-praktijken van Brabant. Een greep uit het aanbod:

  • Stap in de waterstofbus en leer meer over het proces waarbij waterstof wordt gehaald uit vervuild slib.
  • Strijk neer op het terras van het Klimaatplein Heusden.
  • Bezoek de foto-expositie over Nieuwe Boeren.
  • Doe mee in een discussie over een laag warmtenet en ontdek wat de ervaringen zijn.
  • Breek je het hoofd in een quiz over hoe je energie haalt uit water.
  • Test een tool die agrariërs helpt met het verduurzamen van bedrijfsprocessen.
  • Laat je verrassen door de koeienluier als oplossing voor de stikstofcrisis.

16:45 uur: Plenaire afsluiting | reflectie met Rudy van Stratum ‘Lust of Last?’
17:00 uur: Netwerkborrel & marktplaats
17:30 uur: Einde

 

Interview akkerbouwer Piet Hermus | Nieuwe Boer vraagt om nieuwe maatschappij

https://youtu.be/DD5Cc7d2YgU