mrt
19
do
2020
Congres ‘Brabant op de schop’ @ Podium Bloos
mrt 19 @ 14:00 – 17:30

Hoe ziet het oogsten van nieuwe energie in de regio eruit?
Innovatief? Disruptief?

Met de turfwinning ging Brabant al eerder letterlijk op de schop om de energiehonger te stillen. Na turf, kolen en gas staan we aan de lat voor een volgende energietransitie, maar nu op een duurzame manier. Hoe ziet het oogsten van nieuwe energie in de regio er dan uit? Daarover gaat het eindcongres van het provinciaal programma Sustainable Energy Farming (SEF). Met als specifieke vragen: hoe zet de groene sector innovatie in om vorm te geven aan de energietransitie? En: wat werkt wel en wat niet? Een bijeenkomst voor agrariërs, waterschappen, terreinbeheerders, onderwijs, bedrijven, overheden en andere belangstellenden. We nodigen je van harte uit om te reflecteren en deelgenoot te worden van bijzondere praktijken en inzichten.

Meld je hier aan via het aanmeldformulier

Kennis delen
De afgelopen drie jaar werkten De WaardenMakers samen met onder anderen tuinders in West-Brabant aan klimaat- en energieneutrale bedrijfsvoering, ontwikkelde het bedrijf Agrisuits een gesloten mestsysteem zonder ammoniak maar met energiewinning, onderzochten wij de productie van waterstof in waterzuiveringsinstallaties en maten wij de mogelijkheden van waterkracht en thermische energie uit watergangen in de regio. Steeds op zoek naar nieuwe vormen van participatie, financiering, organisatie en technologie. Tijdens het congres delen alle betrokken deelnemers hun opgedane kennis en ervaringen.

Inspirerende sprekers
Verwacht inspirerende sprekers met frisse inzichten en concrete voorbeelden, resultaten, workshops en lessen. Keynote speaker is Maurits Groen, die zich als communicatieadviseur, activist en ondernemer bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is onder meer mede-initiatiefnemer van een nieuw stalsysteem de Kipster, volgens de Volkskrant de meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld. De Kipster produceert als eerste CO2-neutrale eitjes, levert zonnestroom aan 200 huishoudens, stelt dierenwelzijn op nummer 1 en dat tegen een eerlijke prijs.

 

Maurits Groen
Visie op nieuwe businessmodellen in de klimaat- & energietransitie
Maurits Groen houdt zich als ondernemer in meerdere bedrijven en bestuurder van stichtingen bezig met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid en initiator van duurzame coalities. Hij is oprichter van onder meer de bedrijven WakaWaka en Kipster, en is lid van de denktank van Stichting Urgenda en (bestuur)lid van de Stuurgroep Duurzame Dinsdag, OneWorld, Pakhuis de Zwijger, de Milieubende en de Groene Grachten.

 

Ardie van Honk
Hoe kom je tot een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke glastuinbouw?
Ondernemer & consultant Ardie van Honk neemt ons mee in het proces dat hij als ‘creatief verbinder’ heeft doorlopen met acht tuinders in de gemeente Steenbergen. Een pad vanuit gedeelde ambities naar een praktische aanpak. Een zoektocht van geothermie en biomassa tot restwarmte. Vallen en opstaan in de Brabantse praktijk.

 

 

Programma
13:30 uur: Inloop
14:00 uur: Start en welkom met videoboodschap van gedeputeerde Annemarie Spierings
14:15 uur: Presentatie Maurits Groen | Visie op nieuwe businessmodellen in de klimaat- & energietransitie
14:45 uur: Presentatie Ardie van Honk | Hoe kom je tot een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke glastuinbouw?
15.15 uur: Pauze
15.35 uur: Rondleidingen over de marktplaats met de praktijken van Brabant
16:45 uur: Plenaire afsluiting, reflectie met Rudy van Stratum ‘Lust of Last?’
17:00 uur: Netwerkborrel & marktplaats