Brabantse Drawdown: van wereldwijd naar lokaal

‘Hoe kunnen we de klimaatdoelstellingen praktischer maken?’

 

| In het najaar van 2020 haakten De WaardenMakers aan bij het wereldwijde initiatief Drawdown, het meest veelomvattende plan om klimaatontwrichting te keren. Het doel voor De WaardenMakers? Lokale maatregelen invoeren die bijdragen aan de noodzakelijke CO2-reductie. Daarbij is de rol van jongeren essentieel. “Jonge mensen kunnen het verschil maken”, zegt WaardenMaker Martin Bakker.

 

Door Ellen Martens

 

 

De WaardenMakers zijn in 2020 samen met hun jonge professionals en experts gestart met het opstellen van lokale maatregelen. Zo’n dertig jonge professionals werkten de afgelopen maanden mee. “In de bestuurslaag worden plannen gemaakt en doelen geformuleerd, maar die zijn vaak niet praktisch genoeg”, vertelt Martin over de achtergrond van het idee. “Wij willen ons hiervoor inzetten. Hoe kunnen we het praktischer maken?” De maatregelen zijn interessant voor alle soorten organisaties, bedrijven, overheden en ook huizenbezitters.

 

Hetzelfde doel
Martin en Nick van Zoest, derdejaarsstudent Milieukunde aan de HAS in ‘s-Hertogenbosch, organiseren samen met een heel WaardenMakers-team het traject. Elke week ontvangen ze van de jonge profs nieuwe stukken. “De verschillen in de groep zijn goed merkbaar”, zegt Nick. “Sommigen schrijven bijvoorbeeld vanuit een economische opleiding, anderen vanuit een milieukundige studie. Maar iedereen heeft hetzelfde doel.” Bij het uitwerken van maatregelen komen berekeningen kijken, die soms wel lastig zijn. “We hebben tweetallen gevormd, zodat er in elke groep iemand zit die hier sterk in is”, aldus Nick.

 

‘We laten zien dat concreet aan de slag gaan niet ingewikkeld hoeft te zijn of is’

 

Klimaatschap
Er wordt gebouwd aan een website die informatie en inspiratie gaat bieden onder de naam Klimaatschap.org. Die website is vergelijkbaar met die van drawdown.org. “Heel interessant. Maar omdat Drawdown een wereldwijde analyse is, is die site te weinig specifiek om lokale organisaties te helpen”, licht Martin toe. “We laten zien dat concreet aan de slag gaan niet ingewikkeld hoeft te zijn of is. Gewoon met praktische, slimme, concrete en vaak ook simpele maatregelen.” Er zijn alleen al in Brabant duizenden organisaties waar deze maatregelen in te zetten zijn.

 

Akkoord
De focus ligt nu op de website, maar er zijn grote dromen. “We willen naar een akkoord met grote partijen in Brabant, die een manifest ondertekenen. Daarin beantwoorden zij met elkaar de ‘wat willen wij in Brabant bereiken’-vraag en committeren ze zich aan afspraken om afgesproken doelstellingen te halen”, vertelt Martin. Voor de uitvoering willen De WaardenMakers inzetten op teams van jonge professionals en experts. Martin: “Jonge mensen kunnen het verschil maken. Voor veel organisaties en bedrijven behoort bijvoorbeeld klimaat- en energieneutraal opereren niet tot hun core business is. Ze zijn met ondernemen bezig, vinden het moeilijk om planmatig aan klimaat te werken en missen ook vaak de kennis. Expertteams van hoogwaardig opgeleide jonge mensen bieden hiervoor een oplossing.”

 

‘Klimaatverandering is een van de grootste problemen van de mensheid’

 

Systeemverandering
Volgens het wereldwijde Drawdown-team zijn er technisch gezien vaak geen problemen, maar is systeemverandering nodig. “We can not solve our problems with the same level of thinking that created them”, citeert Martin Einstein. “Het is cruciaal om te kijken naar meekoppelkansen. Het geld dat je uitgeeft kan meerdere doelen dienen.” De urgentie is voelbaar. “Klimaatverandering is een van de grootste problemen waar de mensheid ooit voor komt te staan. Het Europese Parlement spreekt in een motie van een Climate Emergency. En het kan niet zijn dat we daar niet met z’n allen een steentje aan bijdragen.” Martin en Nick zijn duidelijk over de bedoeling van de Brabantse Drawdown maatregelen: met z’n allen daar de schouders onder zetten, waardoor we in Brabant het behalen van de klimaatdoelstellingen weten te versnellen.

 

Wat is Drawdown?

Drawdown is het toekomstige tijdstip waarop de niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer niet meer stijgen en beginnen te dalen. Het is het punt waarop we de uitstoot van broeikasgassen hebben weten terug te dringen en de gevolgen van de klimaatcrisis weten te verminderen. Een cruciaal keerpunt voor het leven op aarde. Paul Hawken schreef er een boek over, gebaseerd op nauwgezet onderzoekswerk door vooraanstaande wetenschappers en beleidmakers van over de hele wereld. Naast twintig veelbelovende innovaties presenteert het boek tachtig oplossingen die in het project Drawdown al ver zijn doorgerekend.GERELATEERDE BERICHTEN