Gedeputeerde Ronnes over De WaardenMakers

‘Meerwaarde zit zeker in bewandelen van niet-reguliere paden’

| “Als je wilt samenwerken, moet je zorgen voor gelijkwaardigheid. Via De WaardenMakers hebben we een samenwerkingsplatform gecreëerd waarmee dat kan.” Erik Ronnes, de nieuwe gedeputeerde voor Ruimte en Wonen, hecht belang aan de rol van de broedplaats als ‘buitenboordmotor’ van de provincie Noord-Brabant. En aan de betrokkenheid van jonge professionals bij maatschappelijke opgaven. “Zij kunnen voor vernieuwende, maar ook realistische oplossingen zorgen.”

Gedeputeerde Erik Ronnes: “De WaardenMakers zijn een bijzonder samenwerkingsplatform.” (foto Wim Roefs)

De WaardenMakers (voorheen Werkplaats De Gruyter) werken sinds 2012 als een ‘buitenboordmotor’ van de provincie. Honderden studenten droegen in die tijd als jonge professionals betekenisvol bij aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen. Met vernieuwing, durf, enthousiasme en commitment; zaken waaraan de samenleving een grote behoefte heeft. En die ontstaan pas als we echt samenwerken: overheden, ondernemers, jonge professionals en de samenleving. Een gesprek met Erik Ronnes over vrije ruimte, vernieuwende ideeën, nalatenschap en het bewandelen van de niet-reguliere paden.

Hoe kan de provincie ervoor zorgen dat de samenwerking meer handen en voeten krijgt?
“We faciliteren De WaardenMakers door hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven. Aan de ene kant natuurlijk door de locatie, de ontmoetingsplek op de Tramkade en – helaas nu vanwege de corona-maatregelen – via online ontmoetingen. Aan de andere kant blijven we provincieambtenaren via De WaardenMakers vrije ruimte geven om op zoek te gaan naar nieuwe en innovatieve manieren van samenwerking om maatschappelijke opgaven aan te pakken. En door gewoon te doen. Ik doe ook mee en ben altijd bereid het gesprek aan te gaan. Zoals tijdens het ‘Borrelen bij de borden’ afgelopen juni alweer, waarbij ik samen met collega-gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen op een prettige manier kennismaakte met de verschillende actuele initiatieven.”

‘Jonge mensen hebben minder last van ‘ervaringen’’

Hoe kan de provincie meer met gemeenschappen samenwerken aan vraagstukken op lokaal niveau?
“
“De provincie heeft natuurlijk een groot en breed netwerk en binnen de provincie is veel kennis aanwezig. En dat netwerk en die kennis staan ook open voor De WaardenMakers. Wij hebben een brede kijk op initiatieven in Brabant en kunnen de verbinding leggen. En als het nodig is en het helpt bij het halen van provinciale doelen, faciliteren we het proces of investeren we zelfs mee.”

Welke rol ziet u hierin voor De WaardenMakers als broedplaats voor maatschappelijke opgaven?
“De WaardenMakers zijn voor ons een instrument dat wij aan onze eigen organisatie en daarbuiten ter beschikking stellen om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Ik vind het een bijzonder samenwerkingsplatform, waarin verschillende partijen samen kunnen werken en onderzoek kunnen doen op een manier die via ander wegen niet mogelijk is. Ik verwacht zeker dat De WaardenMakers op zoek gaan naar vernieuwende en innovatieve ideeën, deze ideeën ook uitwerken naar realistische plannen en ons daarmee weten te prikkelen. De meerwaarde zit zeker in het bewandelen van de niet-reguliere paden.”

Hoe belangrijk zijn vernieuwing en de betrokkenheid van jonge mensen bij de opgaven?
“Cruciaal. Jonge mensen hebben minder last van ‘ervaringen’. Zij hebben nog een frisse blik. Samen met meer ervaren professionals kunnen zij voor vernieuwende, maar ook realistische oplossingen zorgen. Wij, als in meer ervaren experts maar ook bestuurders, hebben soms last van ‘beter weten’. Als we op de gebaande paden blijven, komen we niet per se op de beste eindbestemming uit. Daarnaast zijn oudere generaties verplicht om jongeren te betrekken en hun medeverantwoordelijkheid te geven om samen te werken aan onze maatschappelijke opgaven. Het gaat tenslotte om hun toekomst en onze nalatenschap.”

‘De kansen liggen in concrete, inspirerende en verrassende initiatieven’

In hoeverre durft de provincie het aan om concrete vraagstukken bij jonge professionals neer te leggen?
“Ik denk dat het zeer waardevol is dat jonge professionals samen met ervaren professionals werken aan concrete vraagstukken. Ik hecht veel waarde aan de inbreng van jongeren. Zoals gezegd, hebben zij nog de frisse blik en gaat het om hun toekomst. Bovendien hebben ze vele talenten. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. Ik zou met jongeren van De Waardenmakers van gedachte willen wisselen over hoe zij dit zien en hoe ze betrokken willen worden. Misschien is het een idee om jaarlijks een moment te organiseren om met elkaar informatie uit te wisselen, inspiratie te delen en durven te prikkelen.”

Erik Ronnes op bezoek bij De WaardenMakers.

Wat is het belang van De WaardenMakers als ‘buitenboordmotor’ van de provincie?
“Als je wilt samenwerken, moet je zorgen voor gelijkwaardigheid. Via De WaardenMakers hebben we een samenwerkingsplatform gecreëerd waarmee dat kan. Doordat ze niet in het provinciehuis gehuisvest zijn, kunnen ze bovendien makkelijker op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking en oplossingen. De betrokkenheid van De WaardenMakers kan ook een lagere drempel zijn om met de provincie samen te werken. Deze zomer, bij mijn eerste kennismaking met De WaardenMakers en hun onderzoeken en plannen, vielen mij een paar waardevolle dingen meteen op: betrokkenheid, enthousiasme, creatieve gedachten en ambitie die leiden tot concrete vertalingen van probleem naar oplossing.”

Hoe kunnen we zorgen voor meer erkenning voor onze rol en meer verwevenheid met de provinciale organisatie?
“Ikzelf als bestuurder kan dit in ieder geval doen door dit uit te dragen naar de eigen organisatie. In het provinciehuis liggen zeker nog kansen om medewerkers daar op te bevragen en daarna natuurlijk ook de ruimte te geven aan De WaardenMakers om aan te schuiven.”

Wat vindt u van ons voorstel om 1.000 jonge professionals voor  drie jaar een plek te bieden bij de provincie?
“Dat vind ik een forse ambitie, misschien wel te fors. Dat zijn een hele hoop werkplekken in een korte tijd. Begrijp me goed, ‘kan niet, bestaat niet’, maar laten we realistische plannen en stappen maken. Ik sta open voor een voorstel dat verder uitgewerkt is. Met daarin duidelijke punten als organisatorische en financiële haalbaarheid, de verantwoordelijkheid die we de deelnemers geven en wat er na deze drie jaar gebeurt.”

U maakt deel uit van het curatorium van De WaardenMakers. Waar liggen volgens u onze belangrijkste kansen voor de komende periode?
“De kansen liggen in concrete, inspirerende en verrassende initiatieven voor vele maatschappelijke opgaven waarmee wij van doen hebben. Ik zie ook een duidelijke rol voor De WaardenMakers als het gaat om jongeren betekenisvol te betrekken bij deze opgaven. In mijn portefeuille zijn een paar mooie maar flinke uitdagingen te vinden: verduurzaming van bestaande woningen, nieuwe woonvormen en niet in de minste plaats de stikstofproblematiek. Het zou mooi zijn als er ook op dat soort thema’s een frisse blik geworpen wordt. Dan ben ik benieuwd naar de uitkomst.”

 GERELATEERDE BERICHTEN