Onderzoek naar betekenis van innovatie

Innovatie volgens de provincie Noord-Brabant

| Innovatie. Een populair woord dat veel wordt genoemd in het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant. Maar wat is innovatie nou precies voor de provinciale medewerkers? Van maart tot en met september 2020 deden De WaardenMakers hier onderzoek naar. We interviewden twintig medewerkers onder leiding van bestuurskundige Koen Antonis. Dit resulteerde in relevante conclusies, aanbevelingen en een vervolgonderzoek.

 

Door Ellen Martens

 

Bekijk hier het onderzoeksrapport

 

Er is niet één soort medewerker. Iedereen heeft een eigen, unieke visie op de toekomst. Ook is ieders motivatie anders. Uit de gegevens van het onderzoek kunnen er grofweg drie typen medewerkers worden geschetst als het gaat om innovatie. Er zit variatie in visie. Wanneer wordt iets als innovatie gezien? En wat is de inhoudelijke invulling van innovatie? De innovatievisies gaan van alledaagse verbeteringen tot aan systeemveranderingen.

 

Geen vastgestelde visie
Iets wat dus duidelijk naar voren komt in het onderzoek is het ontbreken van een vastgestelde visie. Dat geeft ruimte om binnen één organisatie verschillende visies te ontwikkelen. Het onderzoek laat zien dat er daardoor vaak intuïtief en individueel wordt geïnnoveerd. Innoveren als individu wordt dus zeker wel gedaan. Wat wel bleek, is dat innoveren tussen teams wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een vastgestelde visie. Daarmee ontstaat er ook geen innovatie binnen de organisatie als geheel.

 

Combinaties maken
Er leven verschillende innovatievisies bij de provinciemedewerkers, maar er is wel een gemeenschappelijke deler, namelijk combinaties maken. Zowel verschillende personen als domeinen hebben een eigen visie als het gaat om innovatie. Het advies uit het onderzoek is om de innovatievisie te focussen op het combineren. Het is juist het onverwachts combineren dat tot innovatie leidt. Combineren betekent in deze niet alleen combinaties maken tussen mensen, maar ook tussen inhoudelijke opgaven. Innovatie hoort niet bij één, maar bij meerdere thema’s.

 

Vervolg
Hoe worden die combinaties dan gemaakt op structurele basis? Wanneer is iets meervoudig? En wat is er voor nodig om van sectoraal naar integraal te gaan? Deze vragen ontstonden tijdens het onderzoek. Een tweede ronde onderzoek en interviews is gestart om de kennis van De WaardenMakers te verdiepen en in de praktijk toepasbaar te maken.

 

Het onderzoek is gebaseerd op 20 interviews en biedt dus slechts een indicatie. De conclusies dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Het onderzoek biedt een mogelijkheid tot dialoog over wat innovatie voor jou is.