Terugblik op 10 jaar waarden maken

 

De WaardenMakers vieren eerste decennium

| De WaardenMakers blikken in 2021 terug op 10 jaar waarden maken. Dat doen we met een reeks livestreams, dialoogcafés en een conferentie in het najaar. Het zaadje voor de huidige broedplaats werd in 2011 geplant met Mijn Mooi Brabant. Een provinciaal team ging aan de slag met initiatieven ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit kreeg een vervolg onder de naam Werkplaats De Gruyter, met thema’s als energie, omgeving en circulaire economie. In 2019 verruilden we de Bossche Veemarktkade voor de Tramkade. Sindsdien voegen we als De WaardenMakers waarden toe aan urgente maatschappelijke uitdagingen.

In 2011 ging vanuit de provincie Noord-Brabant een klein team aan de slag met initiatieven ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Brabant. Van het Biesbosch Museum in Werkendam en Kloosterhotel de Soete Moeder in Den Bosch tot de weervisserij in Bergen op Zoom en De Markhoeve in Strijbeek. De provincie droeg aan de initiatieven bij met een bescheiden financiële investering, met de inzet van expertise op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en met het samenbrengen van partijen. Het doel: Brabant voorzien van steeds meer mooie, aantrekkelijke, interessante en inspirerende locaties en gebieden. Met Mijn Mooi Brabant leverde de provincie hieraan een bijdrage, samen met andere overheden, onderwijs, ondernemers, experts en maatschappelijke organisaties.

Samen werken aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Ruimtelijke kwaliteit
Daarnaast lag de focus van Mijn Mooi Brabant op het voeren van een campagne over de ruimtelijke kwaliteit van Brabant. Met debatten, lezingen, workshops en excursies werd de maatschappelijke en politieke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in Brabant vergroot. Dat niet elk initiatief slaagde was inherent aan de insteek van Mijn Mooi Brabant, dat experiment en innovatie hoog in het vaandel had staan.

Duurzame oplossingen
De opgedane kennis en ervaring en het netwerk dat met het provinciale programma werd gecreëerd, kreeg begin 2016 een vervolg in Werkplaats De Gruyter in de Bossche Gruyter Fabriek. In de werkplaats als ‘living lab’ kreeg het team de ruimte om de initiatieven van Mijn Mooi Brabant een vervolg te geven en nieuwe initiatieven op te pakken rond thema’s als energie, omgeving, erfgoed en circulaire economie. Ook weer samen met overheden, onderwijs, ondernemers, experts en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt werd het samen werken aan duurzame oplossingen voor urgente maatschappelijke uitdagingen. We gingen onder meer aan de slag met de leegstand in winkelgebieden, we organiseerden conferenties, debatcafés en workshops en gingen op pad langs de diverse initiatieven.

Met de naam De WaardenMakers dragen we nog beter uit waar we voor staan

Broedplaats
In 2019 verruilden we De Gruyter Fabriek aan de Veemarktkade voor de Mengfabriek aan de Bossche Tramkade. Met de nieuwe naam De WaardenMakers dragen we als broedplaats nog beter uit waar we voor staan: waarden toevoegen aan urgente maatschappelijke uitdagingen. Met de initiatieven waaraan we werken, leveren we een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SGD’s) van de Verenigde Naties. Concreet bouwen we mee aan vier ontwikkelingsdoelen: betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie en klimaatactie.

Allemaal winnen
Bij alles wat we doen staan innovatie en meervoudigheid centraal. Het gaat dan om het combineren van meerdere thema’s, zoals landbouw, klimaat, natuur en economie. Om zo via experimenten tot innovatie en uiteindelijk maatschappelijke meerwaarde te komen. Uitgangspunt van de initiatieven waaraan we samen werken is dat de uitkomsten voor iedereen winst opleveren (Mutual Gains Approach / MGA). Allemaal winnen dus.

Meer over De WaardenMakers