De WaardenMakers gaan verhuizen

Als ‘De WaardenMakers’ verder in de Mengfabriek

| De WaardenMakers verhuizen in mei 2019 naar de Mengfabriek op de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch. De nieuwe stek sluit naadloos aan op wat de living lab is: een plek waar onderwijs, overheden en bedrijfsleven bijdragen aan een circulaire samenleving.

Vanuit de provincie Noord-Brabant startte De WaardenMakers begin 2016 in De Gruyter Fabriek als ‘levend laboratorium’ rond thema’s als energie, omgeving, erfgoed en circulaire economie. Allerlei partners werken hier samen aan duurzame oplossingen voor concrete initiatieven. Zoals de energietransitie in gemeenten, de ontwikkeling van een stationsgebied, het verlevendigen van dorpskernen en het voorbereiden van gemeenten op de klimaatverandering.

(foto: Jef Klaassens)

Open karakter
In de Mengfabriek betrekken we de derde en vierde verdieping. Daarmee is het hele gebouw straks gevuld. In totaal gaat het om ruim 600 vierkante meter van het rijksmonument. Vele tientallen studenten gaan hier aan de slag met experts uit het bedrijfsleven en van overheden. Volgens Michael Bol, mede-initiatiefnemer van de Mengfabriek, is de locatie vooral vanwege het open en experimentele karakter heel geschikt voor de werkplaats. “De Mengfabriek is een plek van betekenis op het gebied van stedelijke transitie, sociale innovatie en talentontwikkeling. In deze broedplaats ontstaat een circulair netwerk van elkaar aanvullende, ervaren ondernemers, beginnende startups, kunst-, cultuur- en onderwijsinstellingen. De WaardenMakers passen daar heel goed bij.”

(foto: Alex Vugts)

(foto: www.ropstar.nl)

Groep doeners
Zeker ook omdat De WaardenMakers en de Mengfabriek beide uit een groep doeners bestaan, die kansen zien voor een circulaire economie en daar actief aan willen bijdragen. “Dat begint al bij de verbouwing van de twee verdiepingen; die gebeurt met zo min mogelijk afval en zo veel mogelijk hergebruik van materialen”, aldus creatief leider Martin Bakker.

Enorme boost
Na drie jaar is de living lab toe aan een nieuwe fase. Met de naam De WaardenMakers draagt de organisatie nog meer uit waar ze voor staat: waarden toevoegen aan maatschappelijke initiatieven. “De verhuizing gaat een enorme boost geven”, zegt zakelijk leider Paulien Feimann. “Het circulaire denken en doen zit al verweven in de initiatieven waaraan we werken. In de Mengfabriek dragen we dat gedachtegoed straks ook uit in de locatie. Op onze nieuwe plek hebben we de ruimte voor doorontwikkeling, samen met huidige en nieuwe partners.”GERELATEERDE BERICHTEN