‘De werkplaats heeft mij een bredere blik gegeven’

Chen Mao komt uit China, studeert Architectuur aan Fontys Hogeschool en is sinds de start van De WaardenMakers betrokken bij diverse initiatieven. Op dit moment is ze procesbegeleider bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor de provinciale weg N629. “De werkplaats heeft mij een bredere blik gegeven op wat een architect kan doen. En daardoor ben ik mezelf ook anders gaan profileren”, zegt ze. “Je doet het hier niet alleen, maar samen.”

Chen ontwierp onder meer de dijkpier bij de Blauwe Sluis in Gewande bij ’s-Hertogenbosch en maakte deel uit van het werkplaatsteam dat deelnam aan de COA-prijsvraag ‘A Home away from Home’. Met een team van experts en jonge professionals buigt ze zich nu over het uitloopgebied bij Dongen, waarbij termen als groen, sociaal en recreatie centraal staan.

Kansen en uitdagingen
“Als procesbegeleider geef ik richting aan het vraagstuk, maak ik planningen en bewaak ik het ontwerpproces”, legt ze uit. “Daarnaast organiseer ik bijeenkomsten en excursies en begeleid ik de leden van het werkplaatsteam. Er liggen voor dit gebied veel kansen en uitdagingen. Die gaan we tegen elkaar afwegen om tot een goed ontwerp te komen.”

Slimme werkwijze
Chen heeft inmiddels de nodige ervaring met de aanpak van de werkplaats volgens de 5V’s: Verlangen, Verkennen, Verrijken, Vormgeven, Verbreden. “Een slimme werkwijze om de moeilijkheden aan te pakken en de oplossingen te verrijken”, vindt ze. “Je zit direct met de betrokken partijen aan tafel en met experts die iets kunnen bijdragen aan het initiatief. Hierdoor zijn de lijntjes veel korter en is de aanpak effectiever.”

Nieuwe inzichten
Als werkervaringsplek vindt Chen de werkplaats een heel bijzondere plek. De multidisciplinaire manier van werken was voor mij compleet nieuw, maar ik heb er veel van geleerd. Door het internationale team en de verschillende studies die hier samenkomen, krijg je veel nieuwe inzichten.”