‘Het is hier wel anders dan het standaard kantoor’

Daan in het Panhuis is derdejaars Built Environment aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Sinds een paar weken loopt hij stage bij De WaardenMakers. Zijn betrokkenheid bij meerdere initiatieven probeert hij te koppelen aan zijn hoofdonderzoek: de bossenstrategie in Brabant. “Hierbij komen veel aspecten kijken, zoals de CO2-opslag van bomen.”

 

Tijdens zijn studie kreeg Daan de keuze om zich te specialiseren in een van de drie richtingen: Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde. “Omdat de organisatorische kant mij erg aanspreekt, heb ik voor de laatste gekozen.”

 

Bossenstrategie
De komende maanden loopt Daan als jonge professional mee bij De WaardenMakers. “Ik werk mee aan verschillende initiatieven; die probeer ik te koppelen aan mijn hoofdonderzoek over de bossenstrategie in Brabant.”
De provincie wil de komende 10 jaar 13.000 hectare aan nieuwe bossen aanleggen in Brabant. Door de aanplant van zo’n 40 miljoen bomen neemt de opvang van CO2 toe, wordt de biodiversiteit versterkt en verdroging van de bodem tegengegaan. Een duurzame aanpak dus. Daans interesse in duurzaamheid is iets van de laatste jaren. “Je ziet dat het een steeds belangrijker thema wordt in de samenleving.”

 

Vrijer
Via de website van de provincie kwam Daan bij De WaardenMakers terecht. “Het is hier wel anders dan het standaard kantoor, een stuk vrijer. Daardoor heb je de ruimte om te doen waar je interesses liggen. Dat is fijn. Ik ervaar de werksfeer ook als heel relaxed. Je werkt veel samen met studenten met wie je af en toe ook een babbeltje kunt maken.”