‘Dankzij mijn onderzoek wordt er meer duidelijk’

Daphne Verbunt studeert Bestuurskunde aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Tijdens haar stage bij De WaardenMakers is ze bezig met de energietransitie in gemeenten met historische kernen, zoals Heusden Vesting. “We onderzoeken de huidige situatie, kijken wat de knelpunten zijn, maar ook waar de kansen liggen.”

 

Veel gemeenten met historische kernen worstelen met de energietransitie. De monumentale panden komen als beschermd stadsgezicht niet in aanmerking voor de gebruikelijke aanpassingen op het gebied van verduurzaming. “Als projectgroep proberen we een beleidskader te vormen voor die gemeenten”, vertelt Daphne. “Dit doen we aan de hand van drie casussen. In mijn geval is dit Heusden Vesting. Door te kijken naar de knelpunten en kansen, kunnen we achterhalen waar vergelijkbare kernen rekening mee moeten houden in de energietransitie.”

Enquête
Op dit moment is Daphne bezig met het in kaart brengen van de huidige situatie. “Ik neem interviews af met stakeholders en hou een enquête onder de bewoners. Na het verzamelen van alle informatie kan ik beginnen met het uitwerken van mijn onderzoeksvragen. Uiteindelijk maken we een format dat als beleidskader kan dienen voor vergelijkbare oude kernen in Brabant.”
Over het thema organiseren De WaardenMakers een conferentie met als thema: ‘Monumenten, lust of last?’ Tijdens deze bijeenkomst worden de bevindingen gepresenteerd aan de aanwezigen.

 

‘Het verhaal van De WaardenMakers spreekt me heel erg aan’

Lust of last?
Hoe denkt Daphne zelf over het thema? “Lastige vraag. Op dit moment neig ik meer naar last, omdat er een extra moeilijkheid zit in het verduurzamen van monumenten. Maar dankzij mijn onderzoek wordt er steeds meer duidelijk over de mogelijkheden, zolang betrokkenen maar de juiste informatie in handen hebben. Ik hoop dat mijn antwoord aan het eind van mijn stageperiode, wat positiever is geworden.” Wat ze van De WaardenMakers vindt? “Het verhaal spreekt me heel erg aan. Dat was ook de reden dat ik hier nu stage loop.”

 

Meer over de energietransitie in historische kernen >