‘Jonge profs zijn uitstekend opgeleide mensen’

Joris Mallen en Jan Piet van der Meer dompelden zich de afgelopen periode onder in de waterstofmarkt. Ze onderzochten hoe deze markt een snelle kickstart kan krijgen, om vervolgens op te kunnen schalen naar een groene waterstofeconomie. De samenwerking tussen de twee verliep vlot. “Door de frisse kijk van jonge professionals werk ik graag met ze”, zegt Jan Piet. “Joris heeft een sterk rapport opgeleverd, waar hij trots op mag zijn.”

 

Door Stef van Hankel

 

Joris Mallen.

Joris en Jan Piet hebben binnen het waterstofinitiatief gekeken naar hoeveel waterstof waterschap De Dommel zou kunnen produceren, hoeveel dit zou kosten, wat voor infrastructuur ervoor nodig is en hoe het kostenplaatje van de eindgebruiker eruit zou komen te zien. “Wij wilden laten zien hoe de waterstofmarkt een snelle kickstart zou kunnen krijgen, gericht op een lokaal perspectief, om zo op te kunnen schalen naar een groene waterstofeconomie”, legt Joris uit.

 

‘Ik heb veel geleerd van de expertise van Jan Piet’

 

Genoeg kunde
De samenwerking tussen de twee verliep heel gemakkelijk. “Joris had genoeg kunde om zelfstandig aan de slag te gaan”, zegt Jan Piet. De samenwerking bij het maken van het rapport zat ‘m dan ook vooral in de sturing. De expertise van Jan Piet op het gebied van waterstoftechnologie heeft veel bijgedragen aan het eindresultaat. “Ik heb Joris door de weken heen goed zien groeien”, aldus Jan Piet. “Op het eindresultaat mag hij met recht trots zijn.”

 

Weinig hiërarchie
Zowel Jan Piet als Joris vinden dat er in hun samenwerking in positieve zin weinig hiërarchie zat. Dat geldt ook voor De WaardenMakers in het algemeen. Jan Piet: “Als expert begeleid je jonge professionals zo goed mogelijk waar het kan en nodig is, maar wij laten ze ook zo veel mogelijk zelfstandig werken.”
Joris vond deze zelfstandigheid fijn. “Ik heb veel geleerd van de expertise van Jan Piet en dat kon ik dan ook goed terugvertalen in de feedback die hij mij gaf in het eindrapport.” Ook Jan Piet heeft veel geleerd van Joris. “Ik vind het mooi dat jongeren zo energiek zijn en met veel frisse ideeën komen.”

 

Jan Piet van der Meer.

Collegiaal
De relatie tussen procesbegeleider en jonge professional zit vooral in het collegiaal samenwerken. “De jonge profs zijn uitstekend opgeleide mensen die echt niet continu aan het handje vastgehouden hoeven te worden”, zegt Jan Piet. De WaardenMakers zijn uniek in de manier waarop ze met jonge professionals samenwerken, vindt hij. “Ik heb veel met ze samengewerkt en daarin merk ik dat wij als experts vooral een faciliterende rol hebben.”

 

‘Ik vind het mooi dat jongeren zo energiek zijn en met veel frisse ideeën komen’

 

Informeel
Doordat er veel met jonge profs wordt gewerkt, past de informele sfeer goed bij de broedplaats. “Door de laagdrempeligheid kunnen ze gemakkelijk aan hun informatie komen”, aldus Jan Piet. “Vooral de jonge inbreng en de frisse kijk vind ik erg leuk en ik werk dan ook graag samen met studenten.”
Tijdens een van de Borrels bij de Borden voor de jonge en ervaren professionals waren enkele gedeputeerden aanwezig. “Enkele van ons presenteerden de initiatieven en natuurlijk laat je je dan van je formele kant zien”, vertelt Joris. “Het was fijn om te zien dat onze initiatieven goed werden ontvangen.”