‘Samenwerken met veel jonge mensen is ontzettend leuk’

Ruben ter Haar (22) zit niet stil bij De WaardenMakers. Hij is masterstudent Spatial Planning aan de Radboud Universiteit, waar hij de specialisatie Urban and Regional Mobility volgt. Bij De WaardenMakers versterkt hij als jonge professional het meervoudigheidsteam, de Klimaatschrijvers en het verkennende onderzoek naar de Brabantse Wal.

 

“Voordat ik aan Spatial Planning begon, heb ik een totaal andere bachelor gedaan, International Business Communication”, vertelt Ruben. Heel leuk, maar hij was toch op zoek naar iets anders. Via een premaster kwam hij terecht bij Spatial Planning, waarbij het gaat om de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Hier volgt hij een dual mode. “Dat betekent dat je een extra stage loopt: een meeloopstage én een afstudeerstage dus.” Voor zijn meeloopstage koos Ruben voor De WaardenMakers.

 

Meervoudige vraagstukken
Hij draait bij de broedplaats mee in het meervoudigheidsteam, bij bestuurskundige Koen Antonis. “We onderzoeken meervoudigheid en co-creatie aan de hand van casussen. Als teamleden proberen we onze studieachtergrond terug te laten komen in het onderzoek”, vertelt Ruben. Passend bij het meervoudige thema, gaat hij dat combineren met een ander initiatief: verduurzaming van oude huizen in Bergen op Zoom. “Ik ga kijken of mobiliteit een rol kan spelen in verduurzaming van een wijk.”

 

Klimaatschrijvers
Toch komt Rubens communicatieachtergrond ook tot z’n recht tijdens zijn stage. Met de groep ‘Klimaatschrijvers’ schrijven Ruben en andere jonge professionals de teksten voor een nieuwe website die binnenkort online gaat. De site dient als een platform voor de Brabantse Drawdown-maatregelen; lokale maatregelen die bijdragen aan de noodzakelijke CO2-reductie. “Iedereen bij De WaardenMakers schrijft een maatregel. Het is de bedoeling dat we het netwerk, en daarmee het aantal maatregelen, flink uitbreiden”, licht Ruben toe. Verschillende teams werken hard aan het Drawdown initiatief: de bestuurlijke groep (die er andere experts en organisaties bij betrekt), de controlegroep (die de maatregelen op elkaar afstemt en de cijferchecks doet), en de Klimaatschrijvers. Ook ondersteunt Ruben de controlegroep.

 

Brabantse Wal
Daarnaast is hij aangesloten bij de groep die zich bezighoudt met de verkenning van de Brabantse Wal. “Planologisch gezien is dat interessant. Wie beheert het gebied en welke stakeholders zijn betrokken? We zijn op zoek naar een meervoudige aanpak om de belangen van verschillende betrokkenen, zoals gemeentes, terreinbeheerders, waterschappen en landbouworganisaties, op elkaar af te stemmen.” Een voorbeeld? Onderzoeken of de strenge normen voor stikstofdepositie invloed hebben op de woningbouwplannen van gemeentes. Of inzoomen op het vraagstuk wie of wat de droogte in het gebied veroorzaakt, en wie er wat aan kan doen.

 

Eigen initiatievenpakket
“Stage lopen bij De WaardenMakers is hartstikke leuk en heel vrij”, zegt Ruben. “Afstudeerders hebben het druk met hun onderzoek, als meeloopstagiair mocht ik overal een kijkje nemen en zelf een keuze maken in initiatieven. Als het rustig is kun je iets toevoegen aan je werkzaamheden; als het te druk wordt kun je dat ook aangeven. Je mag als het ware je eigen initiatievenpakket samenstellen. En samenwerken met veel jonge mensen is ontzettend leuk.” De begrijpelijke uitdaging: thuiswerken in een kleine studentenkamer!