‘Misschien vind ik wel een gat in de markt’

Wat is een goed concept voor vrijkomende agrarische bebouwing in Brabant? De 24-jarige Swen Broeken buigt zich over deze vraag. Hij studeert bouwkunde aan Avans in Tilburg en koos als uitstroomprofiel architectuur. Zijn afstudeerproject schrijft hij bij De WaardenMakers. “De werkplaats is veel bezig met herbestemming, waardoor het erg leerzaam is om hier af te studeren.”

Bij De WaardenMakers werkt Swen aan een nieuw concept voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). “Voor 6,2 miljoen vierkante meter agrarische grond in Brabant is nog geen plan”, vertelt hij. “Met deze grond kan veel worden gedaan. Professionals hebben zich hier al over gebogen.”

Weggeconcurreerd
Swen zoekt uit waarom veel agrarische bedrijven ophouden te bestaan. “Dit kan komen door familieomstandigheden, geldproblemen en de sterke technologische groei. Kleine bedrijven worden hierdoor weggeconcurreerd door de monsterbedrijven.”
De provincie kan ervoor kiezen om deze VAB’s af te breken of ze een nieuwe bestemming te geven. Swen: “Aan mij de vraag wat er met deze grond moet gebeuren, welk nieuw concept hiervoor kan worden bedacht.”

Nieuw concept
In Babyloniënbroek ligt een VAB van 7.000 vierkante meter, waarvoor Swen een nieuwe bestemming bedenkt. “Het idee is een soort ‘ecovillage’ voor jonge starters: zij willen niet in de stad wonen, maar zoeken graag de rust op met een huis in de natuur.”
De provincie is op zoek naar een nieuw concept dat inzetbaar is voor alle VAB’s. “Ik hoop heel Noord-Brabant hiermee te helpen. Misschien vind ik wel een gat in de markt.”

Gelijkwaardig lid
Swen heeft al meerdere stages achter de rug, maar de stage bij De WaardenMakers bevalt hem het meest. “Bij de werkplaats word je behandeld als gelijkwaardig lid van het team en niet als ‘de stagiair die koffie haalt’.”
Het valt hem op dat iedereen erg behulpzaam is, waardoor je echt iets leerzaams uit je stage haalt. “Er lopen hier veel mensen rond met kennis en ervaring over verschillende vakgebieden. Je kunt met iedereen praten als je vastloopt. Zij brengen je weer in contact met mensen uit hun netwerk. De hulp komt dus van alle kanten.”