‘Het leukste is om samen passende oplossingen te bedenken’

“Vanuit mijn studie heb ik geleerd om partijen samen te brengen en tot een oplossing proberen te komen.” Dat zegt Tom Penning de Vries (25), vierdejaarsstudent Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein in Velp. Als jonge professional bij De WaardenMakers is hij betrokken bij klimaatadaptatie en verduurzaming in Waalwijk. “De samenwerking met experts is heel waardevol.”

 

Met negen anderen is Tom sinds eind augustus bezig met het onderzoek naar het klimaatadaptief en klimaatneutraal maken van bedrijventerreinen Haven 1 t/m 8 in Waalwijk. “Iedereen heeft zijn eigen specialiteit”, zegt hij. “Vanuit de specialistische kant wordt er vaak naar één aspect gekeken, bijvoorbeeld naar wat bedrijven willen of wat de rol van water is. Vanuit mijn studie heb ik geleerd om meerdere partijen samen te brengen en tot een oplossing proberen te komen.”

 

‘De samenwerking met experts is heel waardevol’

 

Klimaatsafari
Tom houdt zich onder meer bezig met een stakeholdersanalyse. Hiervoor interviewde hij verschillende betrokkenen. “Een vervolgstap zou het samenbrengen van deze stakeholders kunnen zijn. Met een klimaatsafari bijvoorbeeld, een fietstocht over het terrein met stakeholders, georganiseerd vanuit het waterschap. Dat ging door corona helaas niet door, maar hopelijk kan het op een later moment alsnog plaatsvinden. Online gaat dat toch wat lastiger.”

 

Samenwerken
Het leukste vindt Tom om er samen met anderen achter te komen wat er echt speelt. “En om daar dan passende oplossingen bij te bedenken”, vult hij aan. “Ook is de samenwerking met experts heel waardevol.” Werken als jonge professional bij De WaardenMakers omschrijft Tom als los en vrij. “Soms is dat heel fijn; we krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Soms was het even wennen. We zitten met tien mensen in onze groep, er is er altijd wel eentje die het niet eens is met de rest. Dan moet je als groep jonge mensen toch zelf die knopen doorhakken.”

 

‘Binnen Europa zouden we veel vaker de trein moeten pakken dan het vliegtuig’

 

Treinreizen
Wat hij belangrijk vindt als het gaat om duurzaamheid? “Me te realiseren dat we als generatie iets doorgeven. Het gaat om de toekomst, daar moeten we goed over nadenken”, zegt Tom. Zelf draagt hij een steentje bij door geen vlees meer te eten en steeds meer met de trein te reizen. “Binnen Europa zouden we veel vaker de trein moeten pakken dan het vliegtuig.”