overheid-2

Overheden als sparringpartner

De WaardenMakers bieden een plek waar ideeën uit de samenleving omsmelten tot concrete ontwerpen, waar disciplines elkaar ontmoeten en kennisdeling centraal staat. De samenwerking met overheden is voor ons een groot goed. Met de provincie als prominent partner werken we aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Dat doen we samen met studenten, ondernemers, organisaties en andere overheden. Omdat die krachtenbundeling leidt tot vernieuwende oplossingen.

 

Levend laboratorium
Hiermee sluiten we naadloos aan op het Bestuursakkoord 2015-2019, waarin nadrukkelijk wordt gesproken over ‘Brabant als één groot, levend laboratorium’. Een living lab dat verrast, verbetert, verrijkt, verdiept en concrete resultaten boekt, kan een stevige bijdrage leveren. De WaardenMakers dagen overheden uit om hieraan actief mee te doen.

 

“De WaardenMakers ken ik als een plek waar out of the box wordt gedacht én waar realisatiekracht niet uit het oog wordt verloren.”
Carly Jansen | voormalig directeur Ruimte provincie Noord-Brabant

 

“De ontwikkeling van De WaardenMakers is een fantastisch voorbeeld van integrale samenwerking. Door samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen leren we het meest over ons zelf.”
Mark Kerkhoff | projectleider Waterschap Aa en Maas

 

Op dit moment zijn de volgende overheden actief betrokken:

 

 • Provincie Noord-Brabant
 • Waterschap Aa en Maas
 • Brabant Water
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Boxtel
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Gemeente Heusden
 • Gemeente Loon op Zand
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Oudenbosch
 • Gemeente Roosendaal
 • Gemeente Waalre
 • Gemeente Werkendam
 • Gemeente Zaltbommel

 

Wil je vanuit een overheidsinstelling aanhaken? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

 

  Resterende karakters: 7777

  captcha