De waterzuivering als energiereus in publicatie RVO

Multifunctionaliteit opnieuw uitvinden

| De grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan, vragen om een gezamenlijke aanpak van overheden, onderwijs, bedrijven en inwoners. In een publicatie beschrijft AT Osborne namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aantal business cases. De WaardenMakers leverden een bijdrage over de casus ‘De waterzuivering als energiereus’.

Steeds vaker wordt de mens geconfronteerd met grote uitdagingen. De zeespiegel en de temperaturen stijgen, terwijl de leefbaarheid in steden en dorpen minder makkelijk hoog te houden is. Meerdere opgaven spelen tegelijkertijd en vragen om een gezamenlijke aanpak van overheden, onderwijs, bedrijven en de gemeenschap. Niet door allemaal één afzonderlijke actie te ondernemen, maar door te bouwen aan meervoudige business cases.

 

Ter inspiratie
In de publicatie Reinventing Multifunctionality: innovation through integration beschrijft AT Osborne namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aantal van deze business cases. De casussen zijn opgehaald door heel Nederland en gebundeld tot één publicatie. De Engelstalige publicatie is ter inspiratie verspreid onder alle Nederlandse ambassades en vooral veel uitgegeven tijdens handelsmissies.

 

Energiefabriek
In de zoektocht naar geschikte casussen kwam AT Osborne uit bij De WaardenMakers. Multifunctionaliteit en het verbinden van thema’s zit in onze initiatieven opgesloten. De WaardenMakers droegen de casus ‘De waterzuivering als energiereus aan’ en werkten die uit samen met waterschap Aa en Maas. De casus (pagina 57) laat zien dat de waterzuiveringsinstallatie (RWZI) in ’s-Hertogenbosch meer doet dan water zuiveren alleen. De installatie is multifunctioneel en kan een rol vervullen als grondstoffen- en energiefabriek.

Livestream
Meer informatie over de waterzuivering ++ is te vinden op onze livestream ‘Brabant op de Schop’. Ferdinand Kiestra, innovatietechnoloog bij waterschap Aa en Maas ging in deze aflevering in gesprek met Jan Piet van der Meer en Paul Gosselink over de mogelijkheden om RWZI’s in te zetten voor de productie van waterstof.