Koeienmest als energiebron

‘We hebben energie in overvloed voor alle gezinnen’

| De mest van koeien gebruiken als energiebron voor huishoudens. Binnen de kenniskring Slimme Stad en Ommeland van De WaardenMakers is het idee gelanceerd om het landelijk gebied in Brabant te gebruiken als energiebron. Mest als de nieuwe motor dus. Initiatiefnemer Peter Hendriks: “De mest van één koe levert voldoende energie voor een gemiddeld huishouden, inclusief elektrische auto. En dat allemaal zonder dat er ingrijpende veranderingen aan de woning worden aangebracht.”

Over zijn initiatief gaf Hendriks een presentatie op een jaarlijkse bijeenkomst voor 300 docenten bij het Fortis Lyceum in Gorinchem. Het thema dit jaar was het maatschappelijk debat over de energietransitie en hoe hier invulling aan te geven. Als een van de sprekers vertelde hij dat er naast windmolens, zonnepanelen en warmtepompen ook andere alternatieven zijn. Volgens hem is het eigenlijk heel eenvoudig om van zuivere mest in een aantal stappen energie te maken.

Waterstof
“Kort door de bocht komt het erop neer dat mest wordt omgezet naar azijnzuur, dat weer wordt gesplitst in waterstof en koolstofdioxide”, legt Hendriks uit. “De waterstof kan dan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Dit proces kan natuurlijk ook worden gebruikt voor varkensmest. Tel alle koeien en varkens in Brabant bij elkaar op, en we hebben energie in overvloed voor alle gezinnen.”

Telefoonhoesjes
Naast het produceren van energie kan de mest ook worden omgezet tot een bouwstof voor industriële producten. Zoals telefoonhoesjes, babyluiers en zelfs kleding. Na de presentatie was er ruimte voor vragen. Het publiek wilde onder andere weten wat dit systeem betekent voor het dierenwelzijn, en of de vleesconsumptie door deze innovatie in stand wordt gehouden.

Koe centraal
Volgens Hendriks lost dit systeem een bestaand probleem op, omdat er meer energie uit voortkomt. “Een kilo(watt) energie levert meer op dan een kilo(gram) vlees. Daardoor kan de vleesindustrie worden omgebouwd tot een ‘energy farm’ die schone energie produceert en bijdraagt aan het oplossen van ons energietransitie-vraagstuk.” Kortom: in dit project staat de koe centraal, met als uitgangspunt dat we geen koeien meer eten maar juist genieten van hun eindproducten.