Amfibisch wonen aan Zuid-Willemsvaart

Van stad aan het water tot echte waterstad

| Studenten van Avans Ruimtelijke Ordening werken aan amfibische woonoplossingen voor het Zuid-Willemspark in ‘s-Hertogenbosch. Bij De WaardenMakers ontwikkelden de 32 studenten vernieuwende concepten voor dit gebied langs de Zuid-Willemsvaart, een van de ‘vergeten kanalen’ in Brabant. Tijdens een carrouselbespreking legden ze woensdag 6 december 2017 hun ideeën voor aan betrokkenen van de gemeente, provincie en werkplaats.

De opdracht ging concreet over vergeten kanalen. Samen met de provincie, willen De WaardenMakers de kanalen een nieuwe en duurzame toekomst geven. Bijvoorbeeld met woningen op, aan of in het water. Als concrete locatie legden de studenten de focus op het Bossche deel van de Zuid-Willemsvaart. Tot voor kort een druk bevaren binnenvaartroute. Maar sinds de aanleg van het Maximakanaal varen er nog nauwelijks schepen door de stad. Sluis 0 wordt gemiddeld genomen nog maar 3 keer per week geschut.

Wat moet er met dit kanaal gebeuren? Wat zijn de potenties voor amfibisch wonen? En wat moet er gebeuren met de huidige woonboten op de Ertveldplas? De antwoorden op deze vragen willen De WaardenMakers en de provincies ook toepassen op soortgelijke locaties aan kanalen, zoals in Tilburg, Eindhoven, Roosendaal en Breda.

Bruisende trekpleister
Freek Voetman, Yordi Heus, Niels Koppens en Iris van Nuland bogen zich over het deel van de Zuid-Willemsvaart tussen de Citadellaan en de Van Berckelstraat. Met hun ontwerp willen ze levendigheid creëren en een recreatieplek voor een zo groot mogelijke doelgroep. De plek moet een nieuwe, bruisende trekpleister worden met bijzondere, maar wel kenmerkende architectuur.

Hobbitwoningen in talud
Om de ruimte optimaal te benutten, bedachten de studenten hobbitwoningen in het talud. In dezelfde stijl willen ze in het gebied ook 2 of 3 luxe villa’s bouwen. Met de realisatie van een aanlegplaats, een smalle haven voor plezierbootjes en horecagelegenheden ontstaat een parkachtig gebied, met behoud van natuur. Via het water wordt het gebied de ingang naar de stad, waarvoor ook watertaxi’s ingezet kunnen worden.

Echte waterstad
Om frequenter pleziervaart toe te kunnen laten, is verder aanpassing van Sluis 0 gewenst. Aan de Aa willen de studenten ook hobbitachtige bebouwing realiseren. Met bruggen en overgangen maken ze een as in noordoostelijke richting door de stad. Zo wordt ‘s-Hertogenbosch van een stad aan het water een echte waterstad.