Bezoek aan Panorama Nederland

‘Hier zie je de kansen rondom klimaatverandering’

| Hoe verandert Nederland de komende decennia door de klimaatadaptatie, de transitie van de landbouw, de grote woningbouwopgave en de energietransitie? Met ‘Panorama Nederland’ schetst het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief. Vanuit De WaardenMakers bezochten studenten de opstelling.

De grote cirkelvormige opstelling met een diameter van 8 meter was van 29 januari tot en met 8 februari te zien in de hal van het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. “Wat je hier ziet, zijn de kansen rondom klimaatverandering”, aldus Ruben van den Bulck, student Bouwkunde aan Avans Hogeschool. “Dat inspireert veel meer dan dat mensen als schuldig worden aangewezen.”

Win-win
Met het rondreizende ‘Panorama Nederland’ wil het College van Rijksadviseurs – een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit – input geven aan de Nationale Omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet. “Het is bedoeld als eerste aanzet voor een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld”, zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. “De grote maatschappelijke opgaven zijn geen kwestie van moeten, maar van kunnen en willen. Nederland kán de klus klaren, en als we wíllen wordt iedere opgave een win-win.”

Grote uitdagingen
De Rijksadviseurs vergelijken de grote maatschappelijke vraagstukken van nu met de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Een tijd waarin Nederland onder moeilijke omstandigheden het hoofd moest bieden aan grote uitdagingen, maar die klus klaarde vanuit het perspectief op een betere toekomst.

Brabantse Omgevingsvisie
“In Brabant herkennen we de opgaven die het Panorama schetst als geen ander”, aldus gedeputeerde Erik van Merrienboer van Ruimte. “In de Brabantse Omgevingsvisie hebben we ze onlangs vastgelegd als onze grootste ambities voor de komende jaren. Het Panorama stimuleert om die opgaven niet als een bedreiging te zien, maar ze juist vol energie en optimisme met beide handen aan te pakken.”GERELATEERDE BERICHTEN