Challenge Energie- & Grondstoffenfabriek

WaardenMakers houden pleidooi voor ‘het kleine spul’

| Je omgeving is een ruimteschip. Er is geen mogelijkheid meer voor nieuwe grondstoffen. Je moet het doen met wat er al is. Think like an astronaut! Met deze uitdaging van de Energie- & Grondstoffenfabriek gingen jonge professionals van De WaardenMakers aan de slag. Het resultaat is een meercellige woonwijk voor groot en klein.

De Energie- & Grondstoffen-fabriek is een team van betrokken waterschappers. Op een verfrissende manier willen zij de transitie bewerkstelligen van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater. Via Winnovatie, het innovatieplatform van de waterschappen en drinkwaterbedrijven, dagen zij in een challenge belangstellenden uit om de stadswijk van de toekomst te creëren. De uitdaging: hoe ziet een nieuw te bouwen stadswijk eruit die volledig zelfvoorzienend is qua energie, water en voedsel? Welke partijen hebben er welke rol en verantwoordelijkheden en hoe wordt het georganiseerd, betaald en onderhouden?

Symbiotische relaties
De inzending van De WaardenMakers gaat over micro-organismen; over de bacteriën, fagen, schimmels en virussen die ons leven mogelijk maken. Wij mensen zijn hen en de innige samenwerking die wij hebben vergeten. Ook creëren wij vaak nog omstandigheden die voor hen minder leefbaar zijn. De samenwerking en de voordelen die dit ons biedt, staan steeds meer onder druk. Daarom een pleidooi voor ‘het kleine spul’, voor het weer optimaal benutten van de symbiotische relaties, voor het streven naar diversiteit. Want zonder de samenwerking met micro-organismen is een autarkische woonwijk niet mogelijk.

Mensen-microben-woonwijk
De jonge WaardenMakers pleiten dus voor een woonwijk voor groot en klein. Zo’n toekomstbestendige woonwijk zou zich moeten richten op de bebouwing en een stukje van het ommeland om dat voor elkaar te krijgen. Een woonwijk waar de mens de micro-organismen kent en hen respecteert voor wat zij betekenen.

Vier fundamenten
Er zijn dan vier fundamenten nodig die er samen voor kunnen gaan zorgen dat de relatie met micro-organismen hersteld wordt en zo zorg draagt voor een succesvolle ‘mensen-microben-woonwijk’ (voor mens en natuur). Fundament I van de meercellige woonwijk richt zich op het realiseren van een vitale of gezonde bodem. Fundament II gaat over het sluiten van kringlopen. Fundament III is de gezonde en leefbare wijk waarbij de micro-organismen in de bodem de biodiversiteit een enorme impuls geven en tegelijkertijd de vergroening van de stad verder stimuleren. Fundament IV is het versterken van onze gezondheid.