Full house virtueel debatcafé ‘Brabant in 2120’

Hoe ziet Brabant er in 2120 uit?

| Als deze week in 2120 zou zijn, wat zou je dan anders doen? Dat was een van de vele vragen tijdens het virtuele debatcafé ‘Brabant in 2120’ van De WaardenMakers en de provincie op donderdag 14 mei. Tijdens de bijeenkomst gaven Patrick Vermeulen van het PON, Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas en Piera Fehres van BrabantKennis pitches over het onderwerp en deelden de deelnemers hun toekomstvisie op Brabant in 2120. Dat gebeurde aan de hand van de ‘Kaart van Nederland in 2120’ van de WUR. Kijk het debatcafé terug >

Door Stef Hankel

Het debatcafé was een vervolg op de bijeenkomst in het provinciehuis op 27 februari. De onderzoekers van de WUR gaven daar een toelichting op hun toekomstvisie aan de hand van de ‘Kaart van Nederland 2120’. “Stel dat je deze kaart als blauwdruk neemt, dan krijg je op bepaalde plekken in Brabant een heel mooie leefomgeving met veel aaneengesloten bossen. Dat maakt mij heel positief”, zei Paulien Feimann, zakelijk leider van De WaardenMakers. Samen met Tom Vaessen, energieleverancier bij bijeenkomsten, trapte ze het debatcafé af.

‘De mens, inclusief zijn ideeën, moet meegenomen worden in het verduurzamingsproces’

Mensinclusief
Patrick Vermeulen, directeur van het PON, legde in zijn pitch de focus op de mens in 2120. Dat deed hij aan de hand van het kinderboek ‘Kinderen van Moeder Aarde’ van Thea Beckman. “Dit boek liet mij zien dat het altijd anders kan.” Hij vindt dat het rapport van de WUR dit heel duidelijk laat zien. “Omdat het zo inspirerend is en nog zo ver weg, kun je er eigenlijk niet op tegen zijn.” Volgens hem schuurt dit wel een beetje. Het rapport is heel natuurinclusief, maar tegelijk ook mensexclusief. “De mens, inclusief zijn ideeën, moet meegenomen worden in het verduurzamingsproces. We moeten verder denken dan de tekentafel.”

‘We moeten oppassen dat grond niet teveel in de uitverkoop raakt’

Kijken naar de toekomst
De tweede gastspreker, projectleider Piera Fehres van Brabantkennis, vertelde aan de hand van de ‘Future Cone’ hoe we op meerdere manieren de toekomst kunnen verkennen. De kaart van de WUR speelt volgens haar in op de wenselijke toekomst. “De onderzoekers zeggen dat de kaart bedoeld is om te inspireren en te enthousiasmeren. Maar ik denk dat het ook je beeld kan stretchen van wat er mogelijk is in de toekomst en wat we daarvoor moeten doen.”
Volgens Fehres is grond belangrijk om balans te krijgen in het buitengebied. “We zien dat grond steeds meer van een collectieve waarde naar een individuele waarde is gegaan. We moeten daarom oppassen dat grond niet teveel in de uitverkoop raakt.”

‘De WUR heeft ons een handreiking gegeven om van beneden naar boven te denken’

Waterstrategieën
Als laatste was het de beurt aan Ernest de Groot, bestuurder bij waterschap Aa en Maas. Hij vertelde over de verschillende strategieën waarop watersystemen klimaatadaptief ingezet kunnen worden. Zoals de inzet van hogere zandgronden. Belangrijk is daar om te kijken naar de stedelijke ontwikkeling. “We moeten gaan kijken hoe we steden duurzaam en verantwoord kunnen uitbreiden.” Ook moet er volgens hem gekeken worden naar de ontwikkeling van landbouw tot een kringlooplandbouw. “We denken nu te vaak vanuit de functies naar beneden toe, maar de WUR heeft ons een handreiking gegeven om van beneden naar boven te denken.”
Volgens De Groot kan deze strategie ook op het thema water worden toegepast. “In plaats van water bergen, moeten we het water eerst bufferen en dán bergen. En we moeten van water vasthouden naar water nog meer en beter vasthouden.”

Verdrag van Versailles
Tot slot was het aan de deelnemers om hun toekomstvisie te delen. Dat gebeurde met vragen als: ‘Als deze week in 2120 zou zijn, wat zou je dan anders doen?’ en ‘Wat gaat je het meeste verrassen over 100 jaar?’ Natuurlijk is 100 jaar vooruit kijken nog knap lastig voor iemand zonder glazen bol. Daarom gaf Stef Hankel, jonge professional bij De WaardenMakers, extra context om de deelnemers 100 jaar mee terug te nemen in de tijd. “Wij kijken nu met zijn allen fijn naar een online debatcafé, maar 100 jaar geleden zaten wij nog aan de tafel het Verdrag van Versailles te ondertekenen.” Hij voegde daaraan toe: “Ook hadden we pas elf provincies en was de ruimte nog volledig onbekend terrein voor ons.” Ongekend wat er dus in 100 jaar tijd kan veranderen.