Kijk terug: livestream #1 In Brabant staat een huis

Trends en ontwikkelingen op Brabants woongebied

 

 

| Brabant staat voor een forse woningbouwopgave. Tot 2030 moeten er nog ongeveer 120.000 woningen bij worden gebouwd. Daar komt bij dat er een toenemende vraag is naar ‘anders wonen’, van co-housing en tiny houses tot tijdelijk en flexibel wonen. Én dat het woonprobleem onder starters inmiddels gigantisch is.

 

De grote vraag is: hoe lossen we de problemen niet alleen op voor de korte termijn, maar leggen we de focus op duurzame oplossingen voor de lange termijn? In een reeks van drie livestreams duiken we in de Brabantse woonwereld onder de noemer ‘In Brabant staat een huis’. In livestream #1 gingen we in gesprek met een expert en een aantal initiatiefnemers van vernieuwende woonvormen.

 

Niek Bargeman, adviseur ‘bevolking en wonen’ bij de provincie Noord-Brabant
Vanuit de actualiteit en de trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, wonen en woningbouw in Brabant, geeft Niek ons de nodige context mee bij het nadenken over dit thema. Hij gaat in op de toenemende behoefte aan andere manieren van (samen)wonen en –leven. En hoe zorgen we ervoor dat nieuwe woonvormen een plek krijgen ‘meer in het hart van de woonopgaven’?

Kijk de PowerPoint-presentatie terug >

 

Kim Verhoeven, architect en bewoner Bewust Wonen en Werken Boschveld
Particulieren vonden elkaar hier in hun duurzame woondromen en bundelden de krachten om die te realiseren. Het resultaat is een bio-ecologisch wooncomplex met 23 houtskeletbouwwoningen en 1 duurzaam gerenoveerde woning. “Om een buurt, wijk, dorp of stad duurzamer en socialer te maken, moet er meer ruimte zijn voor zelfinitiatief. We moeten terug naar de kern, waarbij de mens centraal staat.”

 

 

 

 

 

Stijn van Kreij, initiatiefnemer van de sociale onderneming Butterfly Effect
Butterfly Effect haalt bewoners van zorginstellingen uit hun isolement door bewoners van omliggende tiny houses als vrijwilligers in te zetten. De onderneming ziet vergrijzing als een kans door mensen van jong tot oud op basis van talent en interesse met elkaar te verbinden. “De overheid heeft een heel grote bouwopgave. Het zou geweldig zijn als we met ons concept daarvan een deel voor onze rekening kunnen nemen.”