Onderzoek naar innoverend werken

Innovatie hoog op de agenda van De WaardenMakers

| Innoverend werken staat centraal bij De WaardenMakers. Maar wat houdt innovatie concreet in? En hoe geven medewerkers van de provincie Noord-Brabant invulling aan innovatie? De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in de praktijk streeft naar verheldering van dit begrip. Onderzoekers Koen Antonis en Mike Verkaik geven inzicht in de aanpak van dit thema.

Door Ellen Martens

Onderzoekers Koen Antonis (links) en Mike Verkaik.

Een van de kernpunten van De WaardenMakers is innovatie. Een aantal maanden geleden ontstond de discussie over wat innovatie precies is. Ook in het provinciale bestuursakkoord is innovatie een veelgehoord begrip, dat verder weinig ingevuld wordt. Gedurende een aantal ‘op de koffie’ gesprekken bleek dat het een onderwerp was om uit te diepen. Dat leidde tot het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek, gelinkt aan de provincie. Twintig beleidsmedewerkers werden hiervoor geïnterviewd over hun kijk op innovatie.

Meerdere stakeholders
De hamvraag: wat houdt innoveren in voor hen en het thema waar zij zich mee bezig houden? “Vervolgens is voor ons belangrijk hoe we een lijn kunnen vinden in deze informatie”, legt Koen Antonis uit. “Naast het doel om het begrip innovatie binnen De WaardenMakers en de provincie te verhelderen, zijn wij ter vergelijking benieuwd naar de visies van externe partijen.”

‘We zijn benieuwd naar de visies van externe partijen’

“De kijk op innovatie vanuit het oogpunt van stakeholders – bijvoorbeeld bedrijven en scholen – en van experts is voor ons ook van belang”, vult Mike Verkaik aan. “Dit zijn namelijk de partijen waarmee de provincie graag wil samenwerken, want voor innovatie zijn meerdere stakeholders nodig.” Deze tweede lijn in het onderzoek wordt nu opgezet.

Drie types
Uiteindelijk willen de onderzoekers een duidelijk beeld krijgen van wat medewerkers verstaan onder innoverend werken. “Er is niet slechts één type of definitie van een innovatieve medewerker; volgens de indeling van ons eigen onderzoek kunnen we al drie types onderscheiden. Sommigen richten zich op verbeteren, sommigen richten zich op vernieuwen en sommigen zitten daar tussenin”, aldus Koen.
De WaardenMakers willen volgens Mike een discussie faciliteren die de eerste stap kan zijn naar een meer structurelere innovatievisie. “De resultaten moeten leiden tot concrete stappen, in ieder geval bij De WaardenMakers zelf. Maar er wordt zeker ook informatie gedeeld met de provincie.”

Veel persoonlijke visies
Uit de interviews die inmiddels zijn afgenomen, blijkt dat er vanuit de medewerkers veel persoonlijke visies en ideeën zijn en dat er voornamelijk intuïtief wordt gehandeld. Mike legt uit dat elke medewerker de genoemde innovatie uit het bestuursakkoord dus naar eigen visie invult, wat innovatie moeilijker en minder herkenbaar maakt. “Deze wijze van innoveren willen we veranderen naar een systematischere manier. Het stellen van kritische vragen als: ‘Waar gaan we naartoe als provinciale organisatie?’ kunnen hierbij helpen.”

‘De technologie is op veel gebieden ver genoeg, de vraag is hoe we dit kunnen organiseren’

Verbinding
Een van de uitkomsten van het onderzoek is het belang van verbinding. Met andere woorden: op welke manier kun je met meervoudig innoveren bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen? Eén middel kan daarbij meerdere doelen hebben. Praktisch heeft dit betrekking op samenwerking, tussen de provincie en externe partijen, maar ook tussen de verschillende thema’s en programma’s van de provincie. Koen: “De technologie is op veel gebieden ver genoeg, de vraag is hoe we dit kunnen organiseren.”

Nieuwe impulsen
Het team, dat zich vanaf maart 2020 bezighoudt met het innovatieonderzoek, heeft sinds september versterking van nieuwe jonge professionals met verschillende studieachtergronden. Dat zorgt voor een frisse blik op de verzamelde data en nieuwe impulsen aan de volgende fase. Een gedragspsycholoog gaat zich bijvoorbeeld bezighouden met de vraag wat innovatief gedrag is en hoe we dat kunnen stimuleren. Een economiestudent verdiept zich in de vraag hoe innoveren en risico-aversie zich tot elkaar verhouden. Vanuit opleidingskunde is er iemand die deze kennis wil toepassen in een praktische uiting: hoe krijgt een cursus of masterclass over innovatie vorm bijvoorbeeld? En tot slot is vanuit communicatie de vraag ontstaan hoe de informatie op een effectieve manier te delen is met alle relevante stakeholders.