Publicatie ‘Samen Hart voor de Zaak’

‘Veel gemeenten aan de slag met transformatie’

| Overal in Brabant zie je winkels verdwijnen. De leegstand in de kernen was voor de provincie Noord-Brabant aanleiding om in september 2016 – samen met De WaardenMakers – het programma ‘Samen Hart voor de Zaak’ te starten.

Het is een programma waarin met inwoners, ondernemers, gemeenten en andere partijen is gekeken hoe centra van Brabantse dorpen en steden weer een kloppend hart kunnen krijgen. De publicatie belicht vanuit 7 perspectieven de belangrijkste bevindingen.

Kanteling
“We kunnen stellen dat de gezamenlijke inzet zich voorzichtig vertaalt in een kanteling: in de Brabantse binnensteden en dorpsharten werden vorig jaar 12.000 vierkante winkelmeters uit de markt genomen”, aldus gedeputeerde Erik van Merrienboer in de publicatie. “Op de totale leegstand is dat nog niet veel, maar we zien wel dat heel veel Brabantse gemeenten aan de slag zijn met transformatie van aanloopstraten en zelfs van complete stadsdelen. Steeds vaker maken winkels plaats voor woningbouw, horeca of andere functies.”

Rugzak gevuld
Het programma ‘Samen Hart voor de zaak’ is afgerond, maar het werk is nog lang niet klaar. “Sterker nog”, zegt Van Merrienboer, “we zijn pas net begonnen! Bestuurders, ambtenaren, centrummanagers en anderen hebben hun rugzak gevuld met proviand: concrete en toepasbare kennis. En ook wij knopen de lessen van Samen Hart voor de Zaak goed in onze oren.”

Open hier de uitgave