Slotconferentie Samen Hart voor de Zaak

Samenwerking sleutelwoord op slotconferentie

| Met een drukbezochte slotconferentie werd ‘Samen Hart voor de Zaak’ donderdag 7 december 2017 afgerond. Een jaar lang sloegen gemeenten, ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren de handen ineen. Dat gebeurde onder leiding van De WaardenMakers aan de hand van praktijkvoorbeelden in Aalst, Boxtel, Loon op Zand en Oudenbosch. Het doel: van hun centrum weer een kloppend hart maken. Een van de conclusies: ga op zoek naar je eigen identiteit en maak die sterker. Samenwerking is het sleutelwoord.

 

 

In ‘Samen Hart voor de Zaak’ ging het dit jaar het om het aanpakken van winkelleegstand en het stimuleren van vernieuwing in wijk-, dorps- en stadcentra. Centraal stond de vraag hoe wij samen het centrum van onze dorpen en steden weer een kloppend hart kunnen geven. Het programma bestond uit een reeks masterclasses en Brabantbrede kennisbijeenkomsten, die voortdurend werden gevoed vanuit de 4 ‘praktijken’. Hieraan werkten ondernemers, centrummanagers, gemeenten en provincie mee. Vanuit De WaardenMakers waren 150 studenten Small Business & Retail Management van Avans actief betrokken. Zij gingen op zoek naar innovatieve oplossingen. Elke praktijk resulteerde in een concreet uitvoeringsplan, dat ook weer aanknopingspunten biedt voor andere stads- en dorpscentra in Brabant.

Zuurstof stroomt
“Bij de praktijken aan de ‘buitenkant’ is misschien nog niet veel veranderd, maar achter de schermen is het zuurstof gaan stromen.” Dat schreef gedeputeerde Erik van Merrienboer na afloop in zijn blog. “Kleine obstakels en ergernissen die het goede gesprek verstoorden zijn uit de weg geruimd. Conflicterende standpunten zijn vertaald in gedeelde én gedragen belangen. (…) In alle praktijken ontstond het besef: ons centrum is niet een zaak van ondernemers alleen. We staan samen aan de lat voor een vitaal, kloppend dorps-, wijk-, of stadshart.”

 

 

Zoek de diversiteit
Enkele belangrijke inzichten uit de blog van Van Merrienboer: leegstand is eerder een symptoom dan een oorzaak. De energie moet dan ook gericht zijn op gebiedsontwikkeling – want daarvoor krijg je mensen in beweging – en niet alleen op het (tijdelijk) vullen van lege panden. En: laat de kern van je dorp of stad niet (alleen) aan de retailers en de vastgoedeigenaren over. Ga voor een kloppend dorps- of stadshart op zoek naar diversiteit, en kies een melange van winkels, horeca, wonen, cultuur en maatschappelijke functies in het centrum. Lees de hele blog

Jouw droomcentrum
Wat is jouw droomcentrum? Deze vraag kregen de deelnemers aan de conferentie voorgelegd.
Bekijk hier de reacties in de Babbelbox.