Tour door Brabant langs verlaten plekken

Van ‘probleemgebieden’ naar interessante locaties

| Oude bedrijfslocaties, lege winkels en lege kantoorpanden. In Brabant zijn er veel plekken die verlaten zijn of binnenkort verlaten worden. Die locaties in steden en dorpen moeten een andere invulling krijgen om ze leefbaar te houden. Vanuit De WaardenMakers buigen jonge professionals zich over feiten- en stakeholdersanalyses. Om een goed beeld te krijgen, gingen ze ‘on tour’ door Brabant.
 

 

De rondrit leidde langs zogeheten binnenstedelijke transformatielocaties in Brabant. Verlaten plekken die vragen om een andere invulling, zoals woningbouw of recreatie. Met de feiten- en stakeholdersanalyses verkennen de studenten de (on)mogelijkheden van een gebied. Het WaardenMakers-team werkt hierin samen met het provinciale transformatieteam. De analyses worden gebruikt om de rol van de provincie en onze broedplaats in deze gebiedsontwikkelingen te bepalen.

Eerste scan


Voor de tour kregen de jonge professionals de opdracht om zich voor te bereiden op de locaties. Hiervoor maakten ze een eerste scan van de betrokkenen, feiten, plannen en ambities in de gebieden. Tijdens en na de schouw wisselden de studenten uit en gaven ze adviezen over de aanpak van het onderzoek voor de verschillende locaties.

 

Nieuwe kansen


Wat opviel tijdens de bezoeken is de hoeveelheid stakeholders in de binnenstedelijke transformatielocaties. Dat maakt de opgave complex, maar biedt ook mogelijkheden om de transformatie te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan de energietransitie, klimaatadaptatie, leefbaarheid, identiteit en betaalbaarheid. Nieuwe kansen die mogelijkheden bieden om van ‘probleemgebieden’ weer interessante locaties te maken.

Concrete oplossingen


Voor de zomervakantie worden de feiten- en stakeholdersanalyses afgerond. Samen met het provinciale transformatieteam worden dan 5 locaties gekozen. Een nieuw team van jonge professionals vanuit De WaardenMakers gaat dan samen met de stakeholders op zoek naar concrete oplossingen.