Betaalbare en duurzame energie

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 7: Betaalbare en duurzame energie.

 

Om te leven, te wonen en te werken hebben we energie nodig. Nog te veel energie halen we uit kolen, olie en gas. Deze fossiele brandstoffen raken een keer op en veroorzaken klimaatverandering. Daarom moet iedereen in 2030 toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Die kunnen we halen uit natuurlijke bronnen als water, bodem, wind, micro-organisme en zon.

 

Natuurlijke hulpbronnen
Binnen de provinciale Energieagenda houden De WaardenMakers zich bezig met Sustainable Energy Farming (SEF). Dit staat voor het oogsten van energie uit die natuurlijke bronnen. Samen met een groot aantal organisaties en de groene sector werken we aan vernieuwing met concrete resultaten. Alle Brabantse waterschappen doen mee, net als veel (agrarische) ondernemers, onderwijsinstellingen, Rijkswaterstaat, Brabant Water, bewonersorganisaties en het Brabantse bedrijfsleven.

 

Energieneutrale wijken
Daarnaast werken we aan de energietransitie in gebouwen, wijken, erfgoed, historische kernen en regio’s. Van het ontwerp van energieneutrale gebouwen tot het ontwikkelen van innovaties rondom bijvoorbeeld waterstof. Altijd met onderwijs, ondernemers, overheden en burgers / maatschappelijke organisaties.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema