Betaalbare en duurzame energie

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 7: Betaalbare en duurzame energie.

 

Wist je dat 35% van het totale energieverbruik in Brabant naar woningen en gebouwen gaat? De provincie wil hier verandering in brengen. Haar uiteindelijke doel: een 100% energieneutrale Brabantse woon- en werkomgeving in 2050. Om dat einddoel te halen, zet de provincie in op projecten die duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving bevorderen. Binnen de provinciale Energieagenda werken De WaardenMakers mee aan de energietransitie in gebouwen, wijken, erfgoed, historische kernen en regio’s. Van het ontwerp van energieneutrale gebouwen tot het ontwikkelen van innovaties rondom bijvoorbeeld waterstof. Altijd met onderwijs, ondernemers, overheden en de samenleving.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema