Betaalbare en duurzame energie

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 7: Betaalbare en duurzame energie.

 

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Ook in Brabant. Binnen de provinciale Energieagenda houden De WaardenMakers zich bezig met Sustainable Energy Farming (SEF). Dit staat voor het oogsten van energie uit natuurlijke bronnen als water, bodem, wind, micro-organisme en zon. Samen met organisaties en de groene sector werken we aan vernieuwende initiatieven met concrete resultaten. En we bouwen aan de energietransitie in gebouwen, wijken, erfgoed, historische kernen en regio’s. Van het ontwerp van energieneutrale gebouwen tot het ontwikkelen van innovaties rondom bijvoorbeeld waterstof. Altijd met onderwijs, ondernemers, overheden en de samenleving.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema