Duurzame steden en gemeenschappen

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen.

 

Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Met het mozaïek van stad en platteland barst Brabant van de kwaliteiten. Van natuurgebieden en karakteristieke steden tot fijne woonwijken en economische centra. Wat het wonen betreft, staan we voor een stevige uitdaging; de eerstkomende 10 tot 15 jaar moeten er nog ongeveer 120.000 woningen bij komen. Een pittige uitdaging, die tegelijkertijd kansen biedt voor de aanpak van leegstand en voor versterking van de economie. Voor mobiliteit en bereikbaarheid. Voor duurzaamheid en energie. Voor klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed. Thema’s waaraan De WaardenMakers een bijdrage leveren in de vorm van concrete initiatieven.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema