Duurzame steden en gemeenschappen

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen.

 

Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. En dat is niet voor niets: steden zijn goed voor 60 tot 80% van alle energieconsumptie en zo’n 75% van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd heeft de hoge bevolkingsdichtheid in de stad ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten, technologische innovaties breed door te voeren en minder grondstoffen en energie te gebruiken.

 

Stevige uitdaging
Met het mozaïek van stad en platteland barst Brabant van de kwaliteiten. Van natuurgebieden en karakteristieke steden tot fijne woonwijken en economische centra. Wat het wonen betreft, staat Brabant voor een stevige uitdaging; de eerstkomende 10 tot 15 jaar moeten er nog ongeveer 120.000 woningen bij komen. Bovendien verandert de vraag naar woonruimte sterk en stijgt de druk op het buitengebied. Een stevige uitdaging dus.

 

Kansen
Tegelijkertijd biedt de woningbouwopgave ook kansen voor de aanpak van leegstand en voor economische structuurversterking. Voor mobiliteit en bereikbaarheid. Voor duurzaamheid en energie. Voor klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed. Thema’s waaraan De WaardenMakers een bijdrage leveren in de vorm van concrete initiatieven.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema