Aanpak klimaatverandering

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 13: Aanpak klimaatverandering.

 

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. Ook wij. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op ons dagelijks leven en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Door de stijgende temperatuur gaan droogte, overstromingen en extreme stormen vaker voorkomen.

 

Klimaatakkoord
In het klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen vastgelegd dat de opwarming van de aarde onder de twee graden moet blijven. Hiervoor moeten broeikasgassen fors worden teruggedrongen en moeten fossiele energiebronnen plaatsmaken voor duurzame energie.

 

Klimaatreis gemeenten
Ook Brabant wil ‘klimaatproof’ worden en alle gemeenten daarin meenemen. In opdracht van de provincie werken De WaardenMakers aan klimaatadaptieve bedrijventerreinen en aan de Klimaatreis voor gemeenten in Midden-Brabant. We ondersteunen die gemeenten bij het in kaart brengen van de kwetsbaarheden en kansen als gevolg van de klimaatverandering. En we brengen belanghebbende partijen in een gemeente bij elkaar voor een dialoog over de aanpak van klimaatadaptatie. Dit moet leiden tot concrete klimaatprojecten. De klimaatstresstesten zijn hiervoor het uitgangspunt.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema