Aanpak klimaatverandering

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 13: Aanpak klimaatverandering.

 

In het klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen vastgelegd dat de opwarming van de aarde onder de twee graden moet blijven. Hiervoor moeten broeikasgassen fors worden teruggedrongen en fossiele energiebronnen plaatsmaken voor duurzame energie. Ook Brabant wil ‘klimaatproof’ worden. Hiervoor werken De WaardenMakers aan de Klimaatreis en aan klimaatadaptieve bedrijventerreinen. We ondersteunen gemeenten bij het in kaart brengen van de kwetsbaarheden en kansen als gevolg van de klimaatverandering. En we brengen belanghebbende partijen in een gemeente bij elkaar voor een dialoog over de aanpak van klimaatadaptatie. Dit moet leiden tot concrete initiatieven. De klimaatstresstesten zijn hiervoor het uitgangspunt.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema