Circulaire economie

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 12: Verantwoorde consumptie en productie. Ofwel de circulaire economie.

De productie van onze goederen moet schoner. Dat betekent: meer produceren met minder, of circulair. Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen worden teruggeschroefd. We moeten zorgen dat het drinkwater dat er is minder vaak vervuild en verspild wordt. En we moeten voedselverspilling tegengaan. Het doel is om de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven én de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

 

Circulaire economie
Brabant wil dé hotspot voor de circulaire economie worden. 180 Brabantse bedrijven en organisaties tekenden in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord. De afspraak: in 2030 minimaal 50% minder primaire grondstoffen als metaal gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grondstoffen zo te benutten, dat geen waarde meer verloren gaat.

 

Groene groei
Met deze stevige ambitie daagt de provincie ondernemers, overheden, onderwijs, organisaties en consumenten uit om in actie te komen. De opgave luidt: groene groei. Wie daarin vooroploopt, grijpt een unieke kans qua concurrentiepositie en kennis. De WaardenMakers werken hier actief aan mee.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema