Circulaire economie

| Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s). Zoals doel 12: Verantwoorde consumptie en productie. Ofwel de circulaire economie.

De productie van onze goederen moet schoner. Dat betekent: meer produceren met minder, of circulair. Brabant wil dé hotspot voor de circulaire economie worden. 180 Brabantse bedrijven en organisaties tekenden in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord. De afspraak: in 2030 minimaal 50% minder primaire grondstoffen als metaal gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grondstoffen zo te benutten, dat geen waarde meer verloren gaat. Met deze stevige, circulaire ambitie daagt de provincie ondernemers, overheden, onderwijs en samenleving uit om in actie te komen. De opgave luidt: groene groei. Wie daarin vooroploopt, grijpt een unieke kans qua concurrentiepositie en kennis. De WaardenMakers werken hier actief aan mee.

Initiatieven binnen dit thema

Nieuws binnen dit thema