Klimaatreis Nivaran Schoep

Jonge professionals op Klimaatreis

 

Nivaran Schoep (boven) en Nico van Casteren (onder) zijn derdejaars student Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein. Ze onderzochten bij de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom in het Waterpoort-gebied hoe het daar zit met klimaateffecten zoals droogte, hitte en wateroverlast. Daarbij verdiepte Nivaran zich in de bodemgeomorfologie en bodemkaarten. Deze bodeminformatie wordt uiteindelijk toegankelijk gemaakt in een augmented reality omgeving. Nico wilde weten voor wie in het gebied de klimaateffecten een belangrijk thema kan zijn. Het onderzoek van de jonge professionals is de voorbereiding op de klimaatdialogen in Waterpoort.

Meer over de klimaatdialogen in Waterpoort >