Klimaatbestendige toekomst bedrijventerrein

Hoe kun je een bedrijventerrein klimaatbestendig maken? Over deze vraag buigen tien jonge professionals van De WaardenMakers zich, samen met stakeholders en experts. De onderzoekslocatie: bedrijventerrein De Haven in Waalwijk. In bovenstaande video leggen de jonge profs uit hoe het zit met wateroverlast, hittestress en vergroeningsproblemen. En hoe ze tot mogelijke oplossingen komen.

 GERELATEERDE BERICHTEN