Terugblik op interne klimaatdialoog Roosendaal

In gesprek voor een ‘klimaatproof’ gemeente

 

| De provincie streeft naar een ‘klimaatproof’ Brabant. Om de gemeenten daarin mee te nemen, is de ‘Klimaatreis’ ontwikkeld. De WaardenMakers brengen samen met jonge professionals en experts de feiten, betrokkenen, belangen, ambities, kansen en innovaties in beeld. Met als doel om gestructureerd tot een gedragen klimaataanpak te komen binnen gemeenten. Belangrijk element is de Klimaatonderlegger, waarin verzamelde feiten en kennis de basis vormen om de dialoog aan te gaan. De eerste stap is hierbij de interne klimaatdialoog. In de Waterpoortgemeenten, in Woensdrecht en in Roosendaal (zie filmverslag) zijn de eerste gesprekken gevoerd met ambtenaren vanuit verschillende beleidsvelden. Op basis hiervan wordt de Klimaatonderlegger aangescherpt met de bijbehorende oplossingsrichtingen, bedreigingen en kansen. Daarna volgt de klimaatdialoog met externe stakeholders.

In verband met het coronavirus zijn de externe gesprekken voorlopig uitgesteld.

Lees meer over de Klimaatreis voor gemeenten