Magazine over klimaatdialogen in Brabant

Bevindingen, ervaringen en resultaten in Brabant

| Brabant maakt zich op om klimaatproof te worden. De extreme hagelbuien in 2016 en de droge zomers van 2018 en 2019 drukten ons al met de neus op de feiten: het wordt heter, natter en droger. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen om de gevolgen te beperken en om te buigen naar kansen. Met de resultaten van de klimaatstresstest in de hand, voert elke gemeente de klimaatdialoog.

 

Alle bevindingen, ervaringen en resultaten in Brabant zijn gebundeld in het online magazine ‘De Brabantse klimaatdialogen’. Het magazine is een initiatief van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met De Waardenmakers. In de afgelopen maanden interviewden we onder meer gemeenten, waterschappen woningcorporaties en adviesbureaus over hun ervaringen met de klimaatdialogen.

Bewustzijn vergroten
Het doel van de klimaatdialogen is om het bewustzijn te vergroten over hoe kwetsbaar de gemeente is bij extreem weer. Daarnaast maken de dialogen de belangen van de stakeholders inzichtelijk. Samen analyseren ze welke maatregelen nodig zijn voor een klimaatbestendige gemeente. En ze bekijken welke nieuwe kansen zich voordoen. Zo werkt elke gemeente aan een eigen klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda.

Integrale aanpak
Daarbij gaat het niet alleen om de ruimtelijke aanpassingen aan het klimaat. De komende decennia staan we ook voor andere forse uitdagingen. De grootschalige woningbouw bijvoorbeeld. En ook de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Dat vraagt om een integrale aanpak. De inzet van de klimaatdialoog is dan ook om bij al deze ontwikkelingen rekening te houden met klimaatbestendigheid.