Publicaties vanuit De WaardenMakers/

De WaardenMakers publiceren ze regelmatig: inspirerende uitgaven over maatschappelijke thema’s, gekoppeld aan de initiatieven van de broedplaats. Met bijdragen van experts als interessante kost voor belanghebbenden en betrokkenen.

In het initiatief ‘Nieuwe Boeren’ spelen acht duurzame boeren de hoofdrol. Samen met ZLTO helpen De WaardenMakers ze een stap verder in het realiseren van hun duurzame droom. In het magazine Nieuwe Boeren zijn hun verhalen vastgelegd. Het zijn persoonlijke verhalen van bevlogen agrariërs die staan voor hun bedrijf. De verhalen zijn tot op zekere hoogte universeel, omdat ze de turbulentie blootleggen van een sector in transitie.

Klik op de afbeelding om de uitgave te openen.

Innovatie. Een populair woord dat veel wordt genoemd in het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant. Maar wat is innovatie nou precies voor de provinciale medewerkers? Van maart tot en met september 2020 deden De WaardenMakers hier onderzoek naar. We interviewden twintig medewerkers onder leiding van bestuurskundige Koen Antonis. Dit resulteerde in relevante conclusies, aanbevelingen en een vervolgonderzoek.

Klik op de afbeelding om de uitgave te openen.

Bij De WaardenMakers zetten we ons in om betekenisvolle bijdragen te leveren aan het oplossen van urgente maatschappelijke uitdagingen. Aan welke thema’s we werken, met wie we dat doen en hoe we tot inspirerende cross-overs en verrassende resultaten komen, lees je in de uitgave ‘De WaardenMakers – Gewoon doen!’. We dagen je uit om met ons mee te werken aan een mooi, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Want waarden maken doen we bij De WaardenMakers niet alleen.

 

Klik op de afbeelding om de uitgave te openen.

De energietransitie is voor onze samenleving een van de grootste uitdagingen. Van een energiesysteem dat vrijwel volledig gebruik maakt van fossiele en eindige bronnen gaan we naar een systeem dat uitsluitend gebruik maakt van duurzame stromen. In deze publicatie gaat het over de vraag hoe de agrarische sector hieraan kan bijdragen door meer en beter samen te werken in ketens, gebieden en netwerken. Wat zijn de mogelijkheden en kansen als wij onze krachten bundelen op regionale schaal?

Eén van de kansrijke opties om de energietransities na te streven is waterstof. Je kunt het gebruiken om wind- of zonne-energie in op te slaan en als er geen of te weinig wind of zon is, kun je het inzetten. De WaardenMakers vragen zich af waarom waterstof nog niet op grote schaal wordt toegepast in de regio. Om tot concrete initiatieven te komen startte de living lab een Waterstofkring en is op 5 april 2018 een conferentie gehouden onder de titel ‘Brabant aan de waterstof’.

Leegstand is niet alleen een probleem, maar ook een kans om winkelcentra weer vorm te geven naar de echte behoefte van de gemeenschap. Dat zegt gedeputeerde Erik van Merrienboer in de uitgave ‘Samen hart voor de zaak.’ Op heel veel plekken in Brabant is er beweging. Lokale ondernemers en de gemeenschap die samen het eigen dorpshart of binnenstad terugveroveren. Op sommige plekken resulteert dit in nieuw maatschappelijk ondernemerschap.

Wat houdt een circulaire economie in? Hoe geef je daar handen en voeten aan? En wie is er al mee bezig in Brabant? De WaardenMakers organiseerden in 2016, tijdens het ‘Jaar van de Circonomie’, 5 regionale conferenties. Met als doel om samen met ondernemers, onderwijs, overheden en de samenleving naar antwoorden te zoeken op deze vragen. Het resultaat van de zoektocht leest u in deze uitgave.

‘Geef om je omgeving’ gaat over de beproefde werkwijze, die is ontstaan vanuit Mijn Mooi Brabant. Vanuit De WaardenMakers krijgt de werkwijze nu een vervolg. Over het samen werken aan concrete oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Over het delen van kennis en praktijkervaringen. Dat vraagt om een combinatie van creativiteit, lef en ‘voeten op de grond’. Dit handboek wijst je de weg in het proces van het ‘en-en-denken’ en doen.

Ooit heeft men in Brabant 365 kilmeters aan kanalen gegraven. Langs deze kanalen ontstond een eigen cultuur: havens, kranen, pakhuizen, fabrieken, ontmoetingsplekken, winkels, sluizen en cafés, waar schippers en walbewoners goederen en gesprekken uitwisselden. De kanalen brachten dynamiek. Mensen waren naar het kanaal tóe gericht, in plaats van ervan áf. Lees er meer over in de uitgave ‘Vergeten kanalen’.

Terwijl de steden in Brabant volop bruisen van ontwikkeling, ligt er elders in de provincie ruim 500 hectare onbestemde grond. In deze gebieden bestaat het risico op verval en verloedering. Daarmee wordt ook de beleving van deze ruimten bedreigd. Tegelijkertijd bieden tal van deze leegstaande terreinen unieke kansen voor nieuwe ontwikkelingen.Lees er meer over in de uitgave ‘Mijn vacant Brabant | kansen voor braakliggende terreinen’.

Hoe activeren we de latent aanwezige energie in de Brabantse samenleving? In dit verslag introduceren De WaardenMakers een beproefde mix van concepten, zoals: Allemaal Winnen, Ontwerpend Onderzoek, Integraal Ontwerpproces, Belangenmanagement, Creativiteit & Innovatie, Slimme Financiering, Respect voor de Chemie. Meer hierover in de uitgave ‘Naar een mooier Brabant | verslag van een Brabantse werkwijze’.

Onze samenleving worstelt met de opvang en huisvesting van asielzoekers. Alleen al voor Brabant gaat het om 14.000 vluchtelingen in 2016. Aanleiding voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade om een prijsvraag uit te schrijven onder de titel ‘A Home away from Home’. Vanuit De WaardenMakers namen 7 jonge professionals met een multidisciplinaire en -culturele achtergrond deel aan de prijsvraag. Het team maakte de keuze om ‘out of the box’ te denken met de nadruk op de sociale aspecten van de vluchtelingenproblematiek.

De kwaliteit van de binnensteden en de centra staat in Brabant hoog op de agenda. In verband met de oplopende winkelleegstand en problemen op de retailmarkt zijn er wel zorgen over de kwaliteit van onze binnensteden en winkelgebieden. Op 4 november vond in de Bossche Gruyter Fabriek de werkconferentie ‘Een frisse blik op winkelcentra’ plaats. Ruim 100 deelnemers gingen aan de slag en kwamen met voorstellen om verder te werken aan bruisende centra.