Samen werken aan maatschappelijke uitdagingen

De WaardenMakers zijn de broedplaats voor maatschappelijke uitdagingen in Brabant. We voegen waarden toe aan concrete initiatieven in Brabant. En we dragen bij aan nieuwe waarden over hoe we omgaan met onze omgeving. Met ambitie broeden, brainen en bouwen we aan slimme oplossingen voor urgente uitdagingen. Van de circulaire economie tot de energietransitie, van behoud van erfgoed tot de kwaliteit van onze omgeving. Dat doen we samen met onderwijs, overheden, ondernemers en organisaties. Omdat we geloven in kennisdeling en in de kracht van jonge professionals en de samenleving. Alles voor een mooi, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Hiermee leveren De WaardenMakers een waardevolle bijdrage aan een aantal van de Sustainable Development Goals. Ons motto: gewoon doen! Hoe? Dat lees je in ‘De WaardenMakers – Gewoon doen!’

 

 

De Zeven Waarden van De WaardenMakers

Waarden maken doen we bij De WaardenMakers samen: met onderwijs, overheden, ondernemers en samenleving. Het doel is dat we als community waarden toevoegen aan de Brabantse samenleving en daarmee betekenis creëren. De Zeven Waarden van de WaardenMakers gelden als leidraad voor onze samenwerking. Het zijn uitgangspunten voor hoe we samen voortdurend op zoek zijn naar vernieuwing en kansen gericht op resultaat en betekenis.

 

1. We winnen allemaal
Uitgangspunt van de initiatieven waaraan we samen werken is dat de uitkomsten voor iedereen winst opleveren (Mutual Gains Approach / MGA).

 

2. We verbinden expertises
Door het verbinden van expertises en het creëren van crossovers, nemen we een maatschappelijke uitdaging vanuit diverse invalshoeken onder de loep. Zo dragen alle betrokkenen bij aan een gezamenlijk resultaat.

 

3. We maken samen vuur
We werken vanuit belangen samen met stakeholders in teams met jonge professionals en experts. We delen kennis en kunde en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het welslagen van de initiatieven.

 

4. We informeren, inspireren, irriteren
In de samenwerking is het doel om elkaar te informeren, inspireren en ‘irriteren’. Zo dagen we elkaar uit om het beste van onszelf te geven voor optimale uitkomsten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

 

5. We experimenteren met lef
We broeden, brainen en bouwen met ambitie aan slimme oplossingen voor urgente maatschappelijke uitdagingen. Door het lef te hebben om te experimenteren, gewoon te dóen en de kennis uit te dragen.

 

6. We staan op elkaars schouders 
Kennis ontwikkelen en delen staat bij De WaardenMakers voorop. Daarom leggen we de resultaten vast in publicaties die we inzetten bij volgende initiatieven, om zo de opgedane kennis te stapelen.

 

7. We creëren meerwaarde 
Wat we aanpakken heeft betekenis. Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) als onderlegger en de dialoog als aanjager werken we toe naar concrete, duurzame resultaten met impact.

 

Doe mee!
Duurzame ontwikkeling vraagt om een langjarige inzet en betrokkenheid van alle stakeholders. Daarom gaan we als handdrukorganisatie meerjarige commitments aan voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Doe mee voor een mooi, toekomstbestendig en duurzaam Brabant!

KENNIS IN PRAKTIJK | De WaardenMakers zijn het living lab voor maatschappelijke opgaven in Brabant. Een dynamische plek waar ideeën uit de samenleving omsmelten tot concrete ontwerpen, disciplines elkaar ontmoeten en kennisdeling centraal staat.

 

GEWOON DOEN | De WaardenMakers staan voor doen. Voor het verbinden van studenten, ondernemers, organisaties en overheden. Voor verrassende ontmoetingen en inspirerende cross-overs. Voor kennis delen en op vernieuwende wijze samen de kar trekken.

 

DURVEN EXPERIMENTEREN | Bij De WaardenMakers draait het om experimenteren. Om vanuit een integrale aanpak tot oplossingen te komen. Al doende! Dat betekent samen uitproberen, durven experimenteren en risico’s nemen. Met als doel: allemaal winnen.

 

SAMEN SPARREN | De WaardenMakers bieden een uitdagende plek waar ideeën ontstaan en vanuit thema’s binnenstebuiten worden gekeerd. Dat gebeurt vanuit gelijkwaardigheid, waarbij we streven naar een duurzame relatie. Een boeiende uitdaging voor alle betrokkenen.

 

En zo doen we dat…

Bij De WaardenMakers werken we volgens een beproefde werkwijze. Hierin informeren, inspireren en ‘irriteren’ we om belanghebbenden uit te dagen het beste van zichzelf te geven voor een optimale uitkomst. In onze aanpak staan de 5 V’s centraal:

 

1) Verkennen | Het concreet definiëren van het initiatief. En daarnaast het voeren van oriënterende en verdiepende gesprekken, het maken van een stakeholders- en feitenanalyse en de productie van een feitenkaart.

 

2) Verlangen | Het verlangen naar een gezamenlijk doel en het vinden van meerwaarde, waarbij het gaat om ambities, ongeacht of je bezig bent die te bereiken. De gezamenlijke ambitie wordt gedefinieerd in een ambitiekaart.

 

3) Verrijken | Het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die de waarde van een initiatief vergroten. We maken kanskaarten en verrijken de ambitie door het houden van expertsessies. Zo maken we een verrijkte ambitiekaart.

 

4) Vormgeven | Het maken van het totale plan. Van ontwerp tot kostenberekening en beschrijving van de aanpak.

 

5) Verbreden | Het delen en borgen van de kennis en ervaring voor andere vergelijkbare initiatieven, en het ontwikkelen van beleid dat dit ondersteunt.