Samen werken aan maatschappelijke uitdagingen

De WaardenMakers zijn de broedplaats voor maatschappelijke uitdagingen in Brabant. We voegen waarden toe aan concrete initiatieven in Brabant. En we dragen bij aan nieuwe waarden over hoe we omgaan met onze omgeving. Met ambitie broeden, brainen en bouwen we aan slimme oplossingen voor urgente uitdagingen. Van de circulaire economie tot de energietransitie, van behoud van erfgoed tot de kwaliteit van onze omgeving. Dat doen we samen met onderwijs, overheden, ondernemers en organisaties. Omdat we geloven in kennisdeling en in de kracht van jonge professionals en de samenleving. Alles voor een mooi, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Hiermee leveren De WaardenMakers een waardevolle bijdrage aan een aantal van de Sustainable Development Goals. Ons motto: gewoon doen! 

 

KENNIS IN PRAKTIJK | De WaardenMakers zijn het living lab voor maatschappelijke opgaven in Brabant. Een dynamische plek waar ideeën uit de samenleving omsmelten tot concrete ontwerpen, disciplines elkaar ontmoeten en kennisdeling centraal staat.

 

GEWOON DOEN | De WaardenMakers staan voor doen. Voor het verbinden van studenten, ondernemers, organisaties en overheden. Voor verrassende ontmoetingen en inspirerende cross-overs. Voor kennis delen en op vernieuwende wijze samen de kar trekken.

 

DURVEN EXPERIMENTEREN | Bij De WaardenMakers draait het om experimenteren. Om vanuit een integrale aanpak tot oplossingen te komen. Al doende! Dat betekent samen uitproberen, durven experimenteren en risico’s nemen. Met als doel: allemaal winnen.

 

SAMEN SPARREN | De WaardenMakers bieden een uitdagende plek waar ideeën ontstaan en vanuit thema’s binnenstebuiten worden gekeerd. Dat gebeurt vanuit gelijkwaardigheid, waarbij we streven naar een duurzame relatie. Een boeiende uitdaging voor alle betrokkenen.

 

En zo doen we dat…

Bij De WaardenMakers werken we volgens een beproefde werkwijze. Hierin informeren, inspireren en ‘irriteren’ we om belanghebbenden uit te dagen het beste van zichzelf te geven voor een optimale uitkomst. In onze aanpak staan de 5 V’s centraal:

 

1) Verkennen | Het concreet definiëren van het initiatief. En daarnaast het voeren van oriënterende en verdiepende gesprekken, het maken van een stakeholders- en feitenanalyse en de productie van een feitenkaart.

 

2) Verlangen | Het verlangen naar een gezamenlijk doel en het vinden van meerwaarde, waarbij het gaat om ambities, ongeacht of je bezig bent die te bereiken. De gezamenlijke ambitie wordt gedefinieerd in een ambitiekaart.

 

3) Verrijken | Het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die de waarde van een initiatief vergroten. We maken kanskaarten en verrijken de ambitie door het houden van expertsessies. Zo maken we een verrijkte ambitiekaart.

 

4) Vormgeven | Het maken van het totale plan. Van ontwerp tot kostenberekening en beschrijving van de aanpak.

 

5) Verbreden | Het delen en borgen van de kennis en ervaring voor andere vergelijkbare initiatieven, en het ontwikkelen van beleid dat dit ondersteunt.