Curatorium verstevigt positie De WaardenMakers

De WaardenMakers heeft sinds de start begin 2016 cruciale stappen gezet. Met het curatorium verstevigen we onze positie. Doel van deze ontwikkelraad is om de verbinding met de werkplaatspartners op bestuurlijk niveau te versterken. Ook het slagvaardig handelen in ‘betekenisvol onderwijs voor student en praktijk’ en het aanpakken van maatschappelijke opgaven zijn uitdagingen.

 

Het curatorium bestaat uit bestuurders, managers vanuit de overheid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en samenleving en staat onder leiding van Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte & Financiën van de provincie Noord-Brabant, en Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool. Met de instelling van het curatorium toont de werkplaats aan een breed maatschappelijk draagvlak te hebben.

 

Verbindingsschakel
Voor De WaardenMakers is het curatorium de verbindingsschakel tussen (potentiële) partners en de werkplaats. Enerzijds als informant en intermediair, anderzijds als constructieve criticus. Als informant speelt het curatorium in op nog onontgonnen vergezichten en geeft het signalen door die van belang zijn voor de werkplaats en de provincie. Als intermediair legt het curatorium mogelijk nieuwe relaties. En als criticus geeft het curatorium aan waar risico’s liggen, waar kansen niet worden opgepakt, en welke verbetermogelijkheden noodzakelijk zijn.

 

Brede blik
Het curatorium kan deze rol vervullen omdat het door mensen wordt bezet met een brede blik op de maatschappij, met bestuurlijke ervaring en met gevoel voor sociale, ecologische en economische innovaties. Het curatorium bestaat uit de volgende leden:

 

Onderwijs


Paul Rüpp | voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
John Goedee | bijzonder hoogleraar Tilburg University
Lex Lemmens | hoogleraar TU Eindhoven
Wim Langens | directeur Fortes Lyceum
Júlia Kovács | jonge professional werkplaats
Bart Braken | jonge professional werkplaats

 

Overheid

Erik van Merrienboer | gedeputeerde Ruimte & Financiën
Wobine Buijs | burgemeester gemeente Oss
Mieke Verhees | coördinator Brabantstad

 

Bedrijfsleven

Boudewijn de Bont | directievoorzitter Hazenberg Bouw

Adriaan van Mierlo | directeur stichting VIBA-Expo

Douwe van den Wall Bake | innovatie manager TBI Holdings
Peter Hendriks | innovator Agrisuits

 

Samenleving

Bart Eigeman | strategisch adviseur Sociale Veerkracht
Viktorien van Hulst | directeur Theaterfestival Boulevard
Giel Pastoor | directeur Parktheater Eindhoven

Marc van der Steen | manager AlleeWonen / voorzitter stichting Weervisserij