Curatorium verstevigt positie De WaardenMakers

De WaardenMakers hebben sinds de start begin 2016 cruciale stappen gezet. Met het curatorium verstevigen we onze positie. Doel van deze ontwikkelraad is om de verbinding met de partners op bestuurlijk niveau te versterken. Ook het slagvaardig handelen in ‘betekenisvol onderwijs voor student en praktijk’ en het aanpakken van maatschappelijke opgaven zijn uitdagingen.

 

Het curatorium bestaat uit bestuurders, managers vanuit de overheid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en samenleving en staat onder leiding van Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Wonen van de provincie Noord-Brabant, en Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool. Met de instelling van het curatorium tonen De WaardenMakers aan een breed maatschappelijk draagvlak te hebben.

 

Verbindingsschakel
Voor De WaardenMakers is het curatorium de verbindingsschakel tussen (potentiële) partners en de broedplaats. Enerzijds als informant en intermediair, anderzijds als constructieve criticus. Als informant speelt het curatorium in op nog onontgonnen vergezichten en geeft het signalen door die van belang zijn voor de werkplaats en de provincie. Als intermediair legt het curatorium mogelijk nieuwe relaties. En als criticus geeft het curatorium aan waar risico’s liggen, waar kansen niet worden opgepakt, en welke verbetermogelijkheden noodzakelijk zijn.

 

Brede blik
Het curatorium kan deze rol vervullen omdat het door mensen wordt bezet met een brede blik op de maatschappij, met bestuurlijke ervaring en met gevoel voor sociale, ecologische en economische innovaties. Het curatorium bestaat uit de volgende leden:

 

Onderwijs


Paul Rüpp | voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
Wim Langens | directeur Fortes Lyceum

Koen Antonis | procesbegeleider De WaardenMakers

 

Overheid

Erik Ronnes | gedeputeerde Ruimte en Wonen
Kees van Geffen | wethouder gemeente Oss
Mieke Verhees | coördinator Brabantstad

Marc Glaudemans | directeur provincie Noord-Brabant

 

Bedrijfsleven

Boudewijn de Bont | directievoorzitter Hazenberg Bouw

Adriaan van Mierlo | directeur stichting VIBA-Expo

Peter Hendriks | innovator Agrisuits

 

Samenleving

Bart Eigeman | strategisch adviseur Sociale Veerkracht
Viktorien van Hulst | directeur Theaterfestival Boulevard

Marc van der Steen | bestuurder woningcorporatie Stadlander | Bergen op Zoom