Thema(’s): .

De WaardenMakers bouwen mee aan leefbaarheid dorpskernen

| Versnelling van de woningbouw. Vernieuwing en verduurzaming van bestaande woningen. En het ombouwen van leegstaand vastgoed naar woningen. Dat zijn belangrijke doelen van de Brabantse Agenda Wonen van de provincie. De WaardenMakers bouwen mee en richten zich daarbij op de leefbaarheid in kleine kernen.

 

Er zijn in Brabant de afgelopen jaren te weinig woningen gebouwd om aan de vraag te voldoen. De komende 10 tot 15 jaar moeten er ongeveer 120.000 woningen bij. Daar komt bij dat de woningbehoefte sterk aan het veranderen is en bestaande woningen verduurzaamd moeten worden.

Eénpersoonshuishoudens
In 2040 bestaat ruim 40% van de huishoudens uit één persoon. Daardoor neemt de behoefte aan kleinere, betaalbare woningen toe, maar ook de vraag naar tijdelijkheid en flexibiliteit. Initiatieven voor nieuwe woonvormen, zoals tiny houses en flexwonen, vragen om meer experimenteerruimte van de overheid.

Nieuw leven
Kortom, veel uitdagingen, weinig tijd. De WaardenMakers verbinden de Brabantse opgaven met thema’s als demografie, wonen, economie, mobiliteit, bereikbaarheid, criminaliteit, duurzaamheid, energie, klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed. Samen met kleine gemeenschappen in dorpen gaan we op zoek naar mogelijkheden om kernen nieuw leven in te blazen.

Jonge professionals
Vanuit De WaardenMakers gaan jonge professionals met experts aan de slag om feiten, stakeholders, belangen, ambities, kansen en innovaties in kaart te brengen. Dit is de start van een meerjarig proces, waarin we samen met belanghebbenden op zoek gaan naar antwoorden op de maatschappelijke opgaven in kleine kernen.