Thema(’s): .

De doelstelling voor 2050 is duidelijk: volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat de kinderen van nu daar een belangrijke rol in gaan spelen. Sommigen als gebruiker van energie, maar ongetwijfeld ook een aantal die professioneel, als ontwikkelaars of beleidsmakers, gaan bijdragen aan de energietransitie. Om kinderen nu al aan het denken te zetten, bewust te maken van energieverbruik en om hun meningen en ideeën te horen, hebben De Buitenschool, Kunstloc, Het Inktatelier en De WaardenMakers het project ‘Stem van de Kinderen’ opgezet. Om de stem van kinderen te laten horen en te verbeelden.

 

Brabant geeft Energie heeft een bijdrage geleverd om in de vorm van een challenge vier scholen in Brabant te betrekken bij de energietransitie. Op deze scholen worden buitenlesdagen georganiseerd met als thema ‘energie’. Het doel is om met dit project, dat duurt tot juni 2022, een keten te bouwen van scholen die elkaar inspireren. De ervaringen van de ene school worden meegenomen naar de volgende school, die daardoor geïnspireerd wordt en er weer op een eigen manier mee verdergaat. Het doel is dat de kinderen zich bewust worden van energie in hun directe omgeving en gaan nadenken over oplossingen. Lees meer >

Partners in dit initiatief

Brabant geeft Energie

Kunstloc

De Buitenschool

Het Inktatelier

Zevenbuiten

De WaardenMakers

Foto’s: Brabant geeft Energie