Thema(’s): .

In 2050 heeft de wereldbevolking 70% meer voedsel nodig dan we nu produceren. Willen we dat realiseren zonder de aarde uit te putten, dan moeten we inzetten op circulaire (of kringloop)landbouw. Hierin gaat voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking samen met duurzaamheid, biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en dierenwelzijn.

 

In het initiatief ‘Nieuwe Boeren’ van De WaardenMakers spelen negen duurzame boeren de hoofdrol. In samenwerking met ZLTO helpen we ze een stap verder in het realiseren van hun duurzame droom. Met de Schijf van Vijf als onderlegger en de dialoog als aanjager. Met het initiatief worden niet alleen boeren uitgedaagd. De WaardenMakers en ZLTO willen met ‘Nieuwe Boeren’ de voedseldiscussie breed aanjagen en de sector in een ander daglicht plaatsen. Want die staat flink onder druk door de klimaatverandering, de regelgeving, dierenwelzijn, lage prijzen, een uitgeputte bodem.

Magazine Nieuwe Boeren

In het magazine Nieuwe Boeren zijn de verhalen van de betrokken agrariërs vastgelegd. In de uitgave komen de hoofdrolspelers, die ieder een onderdeel van de Schijf van Vijf vertegenwoordigen, aan het woord. Persoonlijke verhalen van bevlogen agrariërs die staan voor hun bedrijf.

 

De verhalen zijn tot op zekere hoogte universeel, omdat ze de turbulentie blootleggen van een sector in transitie. Dat die transitie zeker voor de baanbrekers niet zonder slag of stoot verloopt, is evident. Of, zoals een van de Nieuwe Boeren het zegt: “Vooroplopen is mooi, maar soms word je ook keihard teruggeblazen.”

 

Lees het magazine >

Partners in dit initiatief

ZLTO

De WaardenMakers

Jansen Gebiedsinnovatie

Werkgroep Markdal

4D onderwijs- en bedrijfsadvies

Van de Lockant Potcultuur | Gassel

Pergama Landjuweel | Haaren

Koningshoeve Agri B.V. | Elshout

Landbouwbedrijf P. Hermus | Zevenbergschen Hoek

Van den Bosch Agro Grond Transport | Oirschot

Melkveehouderij Kamp | Raamsdonk

Wormenkwekerij Beijsens | Hoogeloon

Pluimveehouderij De Oosters | Heusden

Natuurlijk Tomaat | Dongen