Thema(’s): .

In het najaar van 2020 haakten De WaardenMakers aan bij het wereldwijde initiatief Drawdown, het meest veelomvattende plan om klimaatontwrichting te keren. Ons doel: lokale maatregelen invoeren die bijdragen aan de noodzakelijke CO2-reductie. Daarbij is de rol van jongeren essentieel. Samen met onze jonge professionals en experts zijn we gestart met het opstellen van lokale maatregelen. De hamvraag: hoe kunnen we de klimaatdoelstellingen praktischer maken? De maatregelen zijn interessant voor alle soorten organisaties, bedrijven, overheden en ook huizenbezitters.

 

Er wordt gebouwd aan een website die informatie en inspiratie gaat bieden. Die website is vergelijkbaar met die van drawdown.org. We laten zien dat concreet aan de slag gaan niet ingewikkeld hoeft te zijn of is. Gewoon met praktische, slimme, concrete en vaak ook simpele maatregelen actie ondernemen. Er zijn alleen al in Brabant duizenden organisaties waar ze in te zetten zijn.

 

De WaardenMakers streven naar een akkoord met grote partijen in Brabant, die een manifest ondertekenen. Daarin beantwoorden we met elkaar de ‘wat willen wij in Brabant bereiken’-vraag en committeren we ons aan afspraken om afgesproken doelstellingen te halen. Voor de uitvoering zetten we in op teams van jonge professionals en experts.

 

Volgens het wereldwijde Drawdown-team zijn er technisch gezien vaak geen problemen, maar is systeemverandering nodig. “We can not solve our problems with the same level of thinking that created them”, zei Einstein ooit. Het is volgens De WaardenMakers cruciaal om te kijken naar meekoppelkansen. Het geld dat je uitgeeft kan meerdere doelen dienen.

 

De urgentie is voelbaar. Klimaatverandering is een van de grootste problemen waar de mensheid ooit voor komt te staan. Het Europese Parlement spreekt inmiddels van een Climate Emergency. Hoog tijd om er met z’n allen de schouders onder te zetten, waardoor we in Brabant het behalen van de klimaatdoelstellingen weten te versnellen.

 

 

Wat is Drawdown?

Drawdown is het toekomstige tijdstip waarop de niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer niet meer stijgen en beginnen te dalen. Het is het punt waarop we de uitstoot van broeikasgassen hebben weten terug te dringen en de gevolgen van de klimaatcrisis weten te verminderen. Een cruciaal keerpunt voor het leven op aarde. Paul Hawken schreef er een boek over, gebaseerd op nauwgezet onderzoekswerk door vooraanstaande wetenschappers en beleidmakers van over de hele wereld. Naast twintig veelbelovende innovaties presenteert het boek tachtig oplossingen die in het project Drawdown al ver zijn doorgerekend.