Thema(’s): .

Onderzoek naar energie uit stromend water

 

 

 

 

 

 

 

| De Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta beheren samen 90% van het water in de provincie. Ze hebben als primaire taak watergangen, stuwen en gemalen te beheren. Daarnaast willen ze een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Momenteel zijn verschillende bedrijven en waterschappen bezig met pilots om te onderzoeken of het gebruik van thermische energie en kinetische energie waardevolle business kan opleveren.

In de vergetelheid
Vroeger werd energie uit stromend water overal in Brabant gebruikt voor onder meer het malen van graan en het maken van papier. De mogelijkheid om energie uit water te winnen lijkt in de loop van de jaren in de vergetelheid te zijn geraakt. Kleinschalige waterkracht is daarmee een onderbelichte vorm van duurzame energie.

Energiepotentie
Samen met De WaardenMakers pakken de waterschappen de draad weer op. Gezamenlijk gaan ze de energiepotentie uit watergangen – kanalen voor de afvoer van polderwater – in beeld brengen met verschillen technologieën. Hierbij gaat het om thermische energie en kinetische energie. Ook worden de effecten op de omgeving meegenomen in het onderzoek.