Thema(’s): .

 

Kinetische en thermische energie uit water is een bron van hernieuwbare energie. Een goede oplossing dus voor woonwijken zonder aardgas of als elektriciteitsvoorziening. De WaardenMakers hebben samen met de waterschappen de potentie van deze energievormen onderzocht. Hieruit blijkt dat op kleine schaal energie opgewekt kan worden (theoretisch tot wel 200 huishoudens). Ook is de potentie van warmte- en koudewinning uit oppervlaktewater in kaart gebracht. Dit kan uit rivieren, kanalen, beken en stilstaand water zijn, maar ook uit gemalen. Voor Brabant is er een economische potentie van circa 15 PJ, ruim 20% van de Brabantse warmtevraag in de gebouwde omgeving.

 

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het Brabantse wamtebronnenregister. Naast het opwekken van duurzame energie kan deze techniek bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Door een verlaging van de temperatuur worden in de zomer minder gunstige omstandigheden voor blauwalg gecreëerd. Aan de hand van de kansenkaart kunnen gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars initiatieven opstarten om energie uit water te winnen.

Partners in dit initiatief

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap de Dommel

Waterschap Rivierenland

Gemeente Heusden

De WaardenMakers