Thema(’s): .

Tuinders en werkplaats bundelen energiekrachten

| Een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke glastuinbouw in Steenbergen. Dat is het doel van de samenwerking tussen De WaardenMakers en 8 tuinders in deze West-Brabantse gemeente. Het gaat hierbij om een totale productieoppervlakte van 110 hectare.

 

De tuinders verbouwen paprika, tomaat, aubergine en aardbeien, waarvoor ze 52 miljoen m3 aardgas op jaarbasis verbruiken. Dit is een van de grootste kostenposten. Door de krachten te bundelen, werken de bedrijven toe naar een duurzame productie die zoveel mogelijk klimaat- en energieneutraal is. Daarbij wordt ook de omgeving betrokken.

Gezamenlijke ambitie
De gezamenlijke ambitie is om met de glastuinbouwproductie de CO2 te reduceren, warmte uit de aarde te halen, van fossiele brandstof over te gaan op waterstof en te komen tot energie(ke) collectiviteit. Vanuit De WaardenMakers worden hiervoor jonge professionals en innovators gekoppeld aan het tuinbouwcluster. Tevens zijn De WaardenMakers verantwoordelijk voor de procesbegeleiding. Dat gebeurt via ons beproefde aanpak volgens de 5 V’s: verkennen, verlangen, verrijken, vormgeven, verbreden.

Tuinders
De betrokken tuinders in Steenbergen zijn: Kwekerij 4-Evergreen, Van Adrichem Kwekerijen, Kwekerij Hoogerbrugge, KBB Holland, Van der Houwen Kwekerijen, Gebr. Van Duijn, Quality-care, Kwekerij Loos. Verder bekijken De WaardenMakers of het mogelijk is dat meerdere bedrijven aansluiten. Ook wordt er gekeken of de gemeente Steenbergen een rol kan spelen binnen het initiatief.

Vermindering uitstoot
Een volledige overschakeling van de glastuinbouw in Steenbergen kan 60.000 ton CO2 besparen. Dit staat gelijk aan het rijden van 360.000.000 kilometer met een dieselauto. Met de samenwerking hoopt de glastuinbouw een grote stap te zetten richting een volledige overschakeling.