Thema(’s): .

 

Een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke glastuinbouw in Steenbergen. Dat is het doel van de samenwerking tussen De WaardenMakers en acht tuinders in deze West-Brabantse gemeente. Het gaat hierbij om een totale productieoppervlakte van 110 hectare. De tuinders verbouwen paprika, tomaat, aubergine en aardbeien, waarvoor ze 52 miljoen m3 aardgas op jaarbasis verbruiken. Dit is een van de grootste kostenposten. Door de krachten te bundelen, werken de bedrijven toe naar een duurzame productie die zoveel mogelijk klimaat- en energieneutraal is. Daarbij wordt ook de omgeving betrokken.

 

De ambitie is om met de glastuinbouwproductie de CO2 te reduceren, warmte uit de aarde te halen, van fossiele brandstof over te gaan op waterstof en te komen tot energie(ke) collectiviteit. Vanuit De WaardenMakers worden hiervoor jonge professionals, experts en innovators gekoppeld aan het tuinbouwcluster. 
Een volledige overschakeling van de glastuinbouw in Steenbergen kan 60.000 ton CO2 besparen. Dit staat gelijk aan het rijden van 360.000.000 kilometer met een dieselauto. Met de samenwerking hoopt de glastuinbouw een grote stap te zetten richting een volledige overschakeling.

Partners in dit initiatief

Kwekerij 4-Evergreen

Van Adrichem Kwekerijen

Kwekerij Hoogerbrugge

KBB Holland

Van der Houwen Kwekerijen

Gebr. Van Duijn

Quality-care

Kwekerij Loos

De WaardenMakers

4D onderwijs- en bedrijfsadvies