Thema(’s): .

Foto © Robbert Frank Hagens

Hoe maak je monumentale panden en vestingsteden energieneutraal, duurzaam en klimaatbestendig? Over die vraag buigen De WaardenMakers zich, samen met experts en jonge professionals.

 

Het doel van de energietransitie is om in Nederland in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben, die voor 100% bestaat uit groene energie. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord. Vóór 2021 moeten gemeenten in beeld hebben hoe zij de energietransitie per wijk willen vormgeven. In historische kernen met een beschermd stads- of dorpsgezicht, zoals Heusden, komt de opgave van behoud van cultuurhistorisch erfgoed erbij. Oplossingen voor ‘reguliere’ wijken liggen hier minder voor de hand. De energietransitie in historische kernen lijkt dus een nog grotere opgave te zijn. Maar misschien biedt het ook kansen.

 

De WaardenMakers zetten een programma op om de energietransitie in historische kernen vorm te geven. Dit doen we met het analyseren van praktijkcasussen. Feitenonderzoeken, stakeholderanalyses en expertdialogen zijn onderdelen van het onderzoek. De kennis delen we via een conferentie en kenniskringen. Onderdeel van het onderzoek in Heusden was een enquête onder de inwoners. Die was samen met de werkgroep Heusden Vesting Klimaatneutraal opgesteld.

 

Partners in dit initiatief

Gemeente Heusden

Werkgroep Heusden Vesting Klimaatneutraal

Gemeente Oirschot

De WaardenMakers

Studenten Bestuurskunde Avans

Provincie Noord-Brabant