Thema(’s): .

Aan de slag met energietransitie in Heusden en Markdal

| De WaardenMakers zijn druk bezig met de energietransitie in Heusden en het Markdal onder Breda. In beide gebieden lopen er al diverse initiatieven vanuit Sustainable Energy Farming (SEF).

Dit staat voor het oogsten van energie van natuurlijke bronnen: zon, water, wind, bodem en micro-organisme. De WaardenMakers zetten in op uitwisseling van kennis en kunde en het in kaart brengen van de energiestromen.

Gezamenlijke belangen
Dit gebeurt volgens onze beproefde werkwijze. Hierbij werken initiatiefnemers, ondernemers, bewoners, overheden en onderwijsinstellingen integraal samen vanuit de gezamenlijke belangen. De eerste stap is een rondgang langs alle initiatieven. Daarna vinden er onder leiding van procesbegeleiders Dimph Rubbens en Pieter van Hulten verrijkingssessies plaats. Het uiteindelijke doel is te komen tot een versnelde en breed gedragen energietransitie, die ook voor andere gebieden inzichten geeft.