Thema(’s): .

Onderzoek naar thermische energie uit oppervlaktewater

| Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) vormt een bron van hernieuwbare energie. Als duurzame warmtebron is het een alternatief voor aardgas. Een goede oplossing dus voor het realiseren van woonwijken zonder aardgas. Werkplaats De Gruyter brengt voor de provincie de kansen van warmte- en koude winning uit oppervlaktewater in kaart. Dit kan uit rivieren, kanalen, beken en stilstaand water zijn, maar ook uit gemalen.

 

Dit laatste gebeurt met het plaatsen van een warmtewisselaar in het gemaal. Deze vorm van energiewinning kan economisch interessante oplossingen bieden voor renovatie, realisatie en exploitatie van gemalen. En daarmee ook voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van de provincie en de waterschappen in Brabant.

Belangrijke bouwsteen


Het landelijk economisch potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater bedraagt 40% van onze warmtevraag. Deze techniek is dan ook een belangrijke bouwsteen in onze landelijke energietransitie. Het doel van de kansenkaart is de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater inzichtelijk te maken voor Brabant.

Minder CO2-uitstoot


Uiteindelijk is het de bedoeling dat er projecten ontstaan die energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot, verbetering van de waterkwaliteit en een beter leefbare omgeving opleveren.