Thema(’s): .

Om de klimaatdoelen te halen, gaat de provincie Noord-Brabant het aantal hectare bos fors uitbreiden. De ambitie is om in 2030 zo’n 13.000 hectare extra bos te hebben, dat zijn ongeveer 40 miljoen bomen. In de komende bestuursperiode wordt ingezet op 2.500 hectare. Door de aanplant van nieuw bos neemt de opvang van CO2 toe, wordt de biodiversiteit versterkt en gaan we verdroging van de bodem tegen. Tegelijkertijd werkt de provincie aan herstel van bestaande bossen. Het gaat hierbij om 60.000 hectare bos, waarin het dennenhout in dertig jaar tijd wordt vervangen door loofhout.

 

De WaardenMakers zijn gevraagd om op een verfrissende, onconventionele manier naar deze maatschappelijke uitdaging te kijken. Samen met jonge professionals gaan we de kansen in kaart brengen en stakeholders inspireren om een bijdrage te leveren. Vragen zijn er genoeg: welke type bossen passen waar? Hoe om te gaan met combinaties van functies (voedsel, energietransitie, productie biomassa, recreatie)? Welke bossen waren er historisch en kunnen wellicht worden teruggebracht? Hoe krijgen we gemeenten, bedrijfsleven én Brabanders mee in het traject en maken we van de aanleg van bossen een win-winsituatie? Hoe creëren we bewustzijn over de noodzaak om in actie te komen. Studenten vanuit diverse studierichtingen gaan hiermee als jonge professionals aan de slag, samen met experts vanuit De WaardenMakers.

Partners in dit initiatief

Provincie Noord-Brabant

De WaardenMakers