Thema(’s): .

De provincie Noord-Brabant gaat meer bos aanleggen om bij te dragen aan de klimaatopgave. Met meer bossen zorgen we voor de binding van CO2, versterken we onze biodiversiteit en gaan we verdroging tegen. De ambitie is om tot 2030 het bosgebied in Brabant te laten groeien met 13.000 hectare. In de komende bestuursperiode wordt gestart met de aanplant van minimaal 2.500 hectare bos. Daarbij wordt het bos verbonden met functies als recreatie, bosbouw en voedselbos. Maar hoe dan?

 

De WaardenMakers zijn gevraagd om samen met jonge professionals inspiratie te geven. Er zijn vragen genoeg: Welke type bossen passen waar? Hoe om te gaan met combinaties van functies (voedsel, energietransitie, productie biomassa, recreatie)? Welke bossen waren er historisch en kunnen wellicht teruggebracht worden? Hoe maken we van de aanleg van bossen een win-win situatie voor diverse partijen? Studenten vanuit divers studierichtingen gaan hiermee als jonge professionals aan de slag, samen met experts vanuit De WaardenMakers.

Partners in dit initiatief

Provincie Noord-Brabant

De WaardenMakers