Thema(’s): .

Op veel bedrijventerreinen is nauwelijks een plukje groen te vinden. De impact van klimaatverandering is er groot, want er is geen buffer tegen hitte en stevige buien. En dus kunnen weersextremen er grote gevolgen hebben. Het gaat dan niet alleen om schade door wateroverlast of  toenemend energieverbruik voor koeling; ook de gezondheid en productiviteit van medewerkers is in het geding.

 

De provincie Noord-Brabant zet daarom in op het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen. De WaardenMakers zijn hierbij actief betrokken. We onderzoeken hoe ondernemers en omwonenden wateroverlast en hittestress ervaren. Onder meer op bedrijventerrein De Herven in ’s-Hertogenbosch. Daar zijn we bezig met een feiten- en stakeholdersanalyse. Op een tweede bedrijventerrein, De Brand, gaan we aan de slag met het oplossen van de parkeeroverlast in combinatie met klimaatadaptatie. Gedacht wordt aan de ontwikkeling van een klimaatadaptief parkeergebouw op het terrein. Ook blijkt dat het openbaar gebied niet klimaatbestendig is, waardoor er vaak behoorlijke wateroverlast is. En hoe kan ook de bebouwing klimaatadaptief worden gemaakt? Samen met studenten van Avans zoeken De WaardenMakers naar duurzame oplossingen.

 

 

Partners in dit initiatief

Provincie Noord-Brabant

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Coöperatie Bedrijvenpark De Brand

Studenten Avans Hogeschool

De WaardenMakers