Thema(’s): .

 

Het winnen van energie uit mest is een manier om de veehouderij duurzamer te maken. Het vrijkomende biogas kan worden gebruikt als groene energie voor eigen gebruik. De rest kan worden geleverd aan de energieleverancier. Uit de overblijvende mest kunnen ook nog de milieubelastende mineralen worden verwijderd, zoals stikstof en fosfaat. De dikke mest die overblijft, bevat nog alle belangrijke voedingsstoffen om zandgrond te bemesten. Door het verwerken van de mest, verlaagt de veehouder de CO2-uitstoot van zijn bedrijf.

 

Een manier om de uitwerpselen van een koe te scheiden onder de staart is met een ‘CowSuit’. Zeg maar een maatpak voor koeien. De WaardenMakers werken hier samen aan met een aantal boerenbedrijven, 3D-ontwerpers en -productiebedrijven. Het pak maakt de koe minder schadelijk voor haar omgeving vanwege de reductie van de uitstoot van CO2, methaan, ammoniak en fijnstof. In een schonere omgeving lopen koeien ook minder kans op ontstekingen en ziektes en nemen de productiviteit en gezondheid toe. Door het scheiden van de uitwerpselen ontstaan er bovendien reststromen die een extra inkomstenbron voor de boer kunnen zijn.

Partners in dit initiatief

AgriSuits

De WaardenMakers