Thema(’s): .

Sloop en circulaire nieuwbouw voor boerderij Markhoeve

| Boerderij Markhoeve in Strijbeek (gemeente Alphen-Chaam) ondergaat een metamorfose. De provincie kocht het pand aan. Het moet symbool komen te staan voor de kracht van het gebied. De Vereniging Markdal nam het voortouw om dit voormalige agrarische bedrijf een nieuwe invulling te geven. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners en ondernemers van Strijbeek. Vanuit De WaardenMakers tekenden architectuurstudenten van Fontys voor het ontwerp.

 

De boerderij wordt volledig opnieuw opgebouwd, maar dan met circulaire materialen. Er komen een zorgboerderij en een experimenteerlandgoed. Hier gaan studenten en startende ondernemers aan de slag met biobased producten. “Nieuwe bedrijvigheid dus, om het leeglopende gebied leefbaar te houden”, vertelt Ardie van Honk van de Vereniging Markdal. Van Honk is ook zeer te spreken over de inbreng van de studenten. “Die levert interessante en verrassende inzichten op. En met de inzet van expertise vanuit De WaardenMakers vanuit allerlei disciplines is ons plan echt verrijkt.”

Kwaliteitsimpuls
Het Markdal, waar boerderij Markhoeve is gevestigd, krijgt de komende jaren een flinke kwaliteitsimpuls. De Vereniging Markdal heeft de coördinatie van de uitvoering in handen. Natte gebieden direct langs de beek worden weer natuurlijk ingericht met onder meer meanders. De vereniging is ook gevraagd om de stagnatie in de kern Strijbeek onder de loep te nemen. Daarbij kwam ook de Markhoeve in beeld.

Meer over vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s)