Thema(’s): .

 

De leefbaarheid van (binnen)steden staat onder druk. Door de klimaatverandering en de energietransitie, maar ook door bijvoorbeeld gebrek aan betaalbare woningen en leegstand. Wat betekent dat voor de Brabantse steden? Wat maakt ze future proof? Wat vraagt de samenleving? En wat zijn succes- en faalfactoren? Voor deze maatschappelijke uitdaging zijn De WaardenMakers initiatiefnemer in de minor Stedelijke Transformatie | ‘Smart City / Placemaking 2030’ van Avans Hogeschool.

 

Samen met gemixte groepen studenten ‘Ondernemerschap en Retailmanagment’ en ‘International Business’ analyseren we interessante stedelijke gebieden en broedplaatsen. Naast de Tramkade, onze eigen locatie, nemen we in ‘s-Hertogenbosch de Spoorzone onder de loep. In Eindhoven onderzoeken we Woensel en Strijps S. Op basis van de analyses gaan we aan de slag met het bedenken van concepten voor het toekomstbestendig maken van (binnen)steden.

 

Een aantal studenten van Geo Media Design (HAS) heeft een aparte opdracht. Deze jonge professionals helpen de projectgroepen met het opzetten van gebieds- en geogericht field research, met het verzamelen, structureren en mappen van data en met het presenteren van de onderzoeksresultaten.

 

 

Partners in dit initiatief

Avans Hogeschool

Fontys

De WaardenMakers

Provincie Noord-Brabant

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Mengfabriek

Tramkade

Route De WaardenMakers